Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > Seizoen 2002-2003 dreigt roerig te worden! (update 7-6)
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

Seizoen 2002-2003 dreigt roerig te worden! (update 7-6)

Verbolgen over houding clubbestuurders en KNVB

6 jun 2002 - Door: DvG

(update noot van de redactie onderaan)

De Samenwerkende Organisaties Voetbal Supporters (SOVS) heeft op maandag 3 juni jl. met woede gereageerd toen de ledenvergadering betaald voetbal van de KNVB te Zeist het voorstel van de Werkgroep Bezoekersvakken over de capaciteiten en prijzen van de bezoekersvakken niet in stemming heeft gebracht. In plaats daarvan is besloten dat er binnen veertien dagen een alternatief plan moet worden opgesteld.

De SOVS laat weten te zullen ingaan op het verzoek voor een spoedoverleg, maar zegt op voorhand al dat ze onverkort zal vasthouden aan hetgeen met de Werkgroep en directie van de KNVB na maanden onderhandelen is afgesproken. Zij laat tevens weten dat indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, de koepel en haar lidorganisaties alle geoorloofde middelen zullen aangrijpen om uiting te geven van het ongenoegen en alsnog aanvaarding van het voorstel af te dwingen.

Binnen supportersorganisaties gaan steeds meer stemmen op om acties te gaan voeren. Daaronder kunnen acties zitten die betekenen dat er grote problemen gaan ontstaan voor het laten spelen van wedstrijden in de nieuwe competitie, die op zaterdag 17 augustus aanvangt. De SOVS heeft begrip getoond voor de grote onvrede die er onder supporters dreigt te ontstaan. De koepel heeft een bijeenkomst belegd met haar leden om de huidige stand van zaken te bespreken.

Het voorstel van de Werkgroep bezoekersvakken, onder leiding van algemeen directeur Jan- Willem van Dop van Feyenoord, is een moeizaam bereikt compromis tussen KNVB, clubs en SOVS. De kern ervan was dat de capaciteit van de Eredivisie gehandhaafd blijft op het huidige niveau, dat die van de Eerste Divisie worden verlaagd naar 5% van de stadioncapaciteit en dat ten aanzien van de prijzen over de gehele linie een behoorlijke verhoging wordt doorgevoerd.

Voor bijna alle clubs betekent het in de praktijk dat hun capaciteit onveranderd blijft en dat ze een prijsverhoging voor de bezoekersvakken kunnen doorvoeren. Slechts bij Heerenveen, FC Utrecht en Heracles zou het leiden tot een uitbreiding van de bezoekerscapaciteit. Voor de supporters betekent het compromis echter dat op zijn best de huidige capaciteit wordt gehandhaafd en dat in de meeste gevallen de vrij vervoersprijs omhoog gaat. "Met die beide elementen is voor de SOVS en haar leden wel de grens bereikt van hetgeen acceptabel is. Onze ledenvergadering heeft er zich dan ook duidelijk over uitgesproken het onderhandelingsresultaat onverkort aan te houden", aldus SOVS-bestuurslid Marcel Winkelman.

Nadat het voorstel alle overlegstations gepasseerd leek te zijn, kwamen tot grote ergernis van de SOVS op het allerlaatste moment vooral Heerenveen en FC Utrecht met een voorstel om ook voor de Eredivisie de capaciteit te verlagen. De koepelorganisatie, die landelijk ruim 160.000 voetbalsupporters vertegenwoordigd, heeft dit voorstel verontwaardigd afgewezen. De clubs hebben zich in de ledenvergadering echter laten spannen achter het karretje van Heerenveen-voorzitter Van der Velde, die een nieuwe overlegronde bepleitte om te komen tot aangepaste capaciteitseisen. Voor de SOVS een duidelijk teken van de minachting binnen de clubbestuurders voor de supporters. Winkelman: "Blijkbaar worden nog steeds alle supporters gezien als hooligans, als criminelen. In werkelijkheid is 99% van de supporters een brave, oppassende burger, die gewoon naar de wedstrijd van zijn club wil".

De woede van de supporters richt zich vooral op Heerenveen en FC Utrecht, die duidelijk de kwade genius zijn achter de huidige impasse. "Heerenveen heeft al jarenlang een dispensatie vanwege verbouwingswerkzaamheden, terwijl er in werkelijkheid geen steen is gelegd. Al die jaren hoefde ze slechts 395 kaarten aan de supporters van de bezoekende club te geven. In de tussentijd hebben alle andere clubs investeringen gedaan om in hun stadion de bezoekersvakken wel op orde te brengen. Ze schofferen eigenlijk niet alleen alle supporters, maar ook alle andere clubs in het betaalde voetbal. Het is dan ook onbegrijpelijk dat die zich nu toch weer door Van der Velde in de luren laten leggen", merkt Winkelman op. "Bij FC Utrecht weet men al jarenlang dat ze bij de nieuwbouw een gastenvak van 1.600 plaatsen moeten maken, maar ze hebben willens en wetens alle regels aan hun laars gelapt. De SOVS heeft het probleem bij herhaling onder de aandacht gebracht bij de club, het gemeentebestuur van Utrecht, bij de politieke partijen en bij de KNVB, maar iedereen heeft het op zijn beloop gelaten. En nu jammeren ze bij het voorstel, dat alleen maar bevestigt wat drie jaar geleden al is afgesproken, dat het vanwege de infrastructuur en bouwvergunning niet meer mogelijk is".

Noot van de redactie: Voor PSV Supporters betekent dit met name dat de altijd zo drukbezochte én uitverkochte wedstrijd tegen FC Utrecht voor problemen zal blijven zorgen. Dit omdat Utrecht juist één van die clubs is die weigert de capaciteit van haar uitvak aan te passen. Bijna alle andere clubs (op Heracles en Heerenveen na) hebben de capaciteit van hun uitvak al op orde (DvG).