Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > Clubs sturen aan op conflict met supporters
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

Clubs sturen aan op conflict met supporters

24 jun 2002 - Door: DvG

De SOVS (waar de supportersvereniging PSV als vertegenwoordiger van de PSV supporters is aangesloten) ziet de beslissing die de KNVB en de clubs deze week hebben genomen over de capaciteiten van de bezoekersvakken als een regelrechte oorlogsverklaring aan de supportersverenigingen.

Op de ledenvergadering betaald voetbal van de KNVB van 3 juni jl. lag een voorstel van de Werkgroep Bezoekersvakken voor. Het voorstel van de werkgroep, vertegenwoordigers namens de clubs en onder leiding van algemeen directeur Jan Willem van Dop van Feyenoord, behelsde een moeizaam bereikt akkoord met de SOVS. In het akkoord zouden de capaciteiten van de bezoekersvakken intact blijven en de prijzen worden verhoogd. Hoewel dat voorstel voor bijna alle clubs een vooruitgang betekende, die gezien de financiële problemen van de bedrijfstak niet onwelkom zou moeten zijn, besloten de clubs het voorstel echter niet in behandeling te nemen.

Op vrijdag 21 juni jl. maakte de directie betaald voetbal van de KNVB bekend welke beslissing zij heeft genomen, nl.:

1. Het onderdeel over de prijzen wordt terzijde geschoven, hetgeen betekent dat deze op ongeveer hetzelfde niveau als vorig jaar zullen liggen.
2. Voor de Eredivisie wordt de capaciteitsindeling zo gewijzigd dat sprake is van een verslechtering ten opzichte van het voorstel van de Werkgroep. Heerenveen en FC Utrecht, die de capaciteitsvoorwaarden altijd al genegeerd hebben en daarvoor nooit op de vingers zijn getikt door de KNVB, worden nu beloond voor een onwillige houding.
3. Ten aanzien van de Eerste Divisie is nu besloten tot een magere 2,5% van de stadioncapaciteit (was 5,0% in het voorstel) die ter beschikking dient te worden gesteld aan de supporters van de bezoekende club.

Als belangrijkste argument voor de verlaging van de capaciteiten wordt gewezen op de onderbenutting bij veel wedstrijden. De SOVS erkent dat de bezoekersvakken niet altijd uitverkocht zijn, maar constateert ook dat hetzelfde geldt voor de vakken voor het thuispubliek. Het verminderde aantal supporters van de bezoekende club zal dus niet betekenen dat het aantal toeschouwers toeneemt., het is niet meer dan het schuiven met lege stoelen.
De SOVS meldt verder dat er een trend is dat het bezoeken van uitwedstrijden toeneemt, dit ondanks het feit dat hiervoor steeds meer barrières worden opgeworpen. In dat verband worden genoemd de grote onregelmatighied in de competitieprogramma, de vele wedstrijden die op doordeweekse avonden worden gespeeld en de vaak overtrokken veiligheidsmaatregelen (veelvuldige combiregelingen ed.) die worden afgekondigd voor de supporters van de bezoekende club.
Verder wijst de koepelorganisatie er op dat in Nederland de capaciteit voor supporters van de bezoekende club al aanzienlijk lager zijn dan in omringende landen.
Vanwege deze gegevens bepleit de SOVS dan ook dat de capaciteiten minimaal gehandhaafd blijven op het huidige (lage) niveau, zoals de laatste twee seizoenen in de regelgeving vastgelegd.

De ontevredenheid van de SOVS en haar lidorganisaties wordt aangewakkerd, doordat FC Utrecht weigert gehoor te geven aan de verplichting met ingang van dit seizoen haar bezoekersvak uit te breiden naar 1.100 plaatsen. De Utrechtse club had de afgelopen twee jaar dispensatie om aan de verplichting te voldoen en hoefde slechts 549 kaarten aan de bezoekende club te geven. Met ingang van dit seizoen liep die dispensatie af, maar de club heeft verklaard het bezoekersvak te brengen op slechts 570 plaatsen. De SOVS en supportersclubs hebben FC Utrecht en de Gemeente Utrecht bij herhaling gewezen op de veranderde situatie met ingang van het nieuwe seizoen. Bestuur en management van de club zeggen nu echter van niets te weten en stellen dat volgens hen de dispensatie nog doorliep. De SOVS heeft hierover de KNVB ingelicht, die FC Utrecht inmiddels sancties in het vooruitzicht heeft gesteld, indien niet per direct de capaciteit van het bezoekersvak op orde wordt gebracht.

De SOVS vindt deze houding symptomatisch voor de wijze waarop door de clubs en de KNVB wordt omgegaan met de belangen van supporters. Ze verklaart dat de goede supporters weer de dupe lijken te worden van enige ongeregeldheden die zich het afgelopen jaar hebben voorgedaan. De SOVS heeft KNVB en clubs inmiddels laten weten dat de wijze waarop gemaakte afspraken worden geschonden en omgegaan wordt met de belangen van alle goede supporters, niet erg bevorderlijk is voor de rust in supportersland. Zij heeft dan ook de vrees uitgesproken dat vanuit diverse groeperingen verzet te verwachten is tegen de verlaging van de capaciteiten.

De SOVS ziet overigens ook een opvallende parallel met de manier waarop de clubs, eveneens na maanden onderhandelen, een bereikt akkoord met de spelersorganisaties over een nieuwe CAO per 1 juli as. terzijde schuiven en daarbij zichzelf meer schade lijken te berokkenen dan ze zelf beseffen. Blijkbaar zij afspraken met clubs niet veel waard !