Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > Kesler verdraait de feiten
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

Kesler verdraait de feiten

Kessler draait feiten om

13 aug 2002 - Door: DvG

Zoals wij u reeds eerder berichtten, op 5 augustus jl., heeft de KNVB bij monde van haar directeur Henk Kesler per kerende post gereageerd op een schrijven van de Supportersvereniging PSV van 1 augustus jl waarin werd opgeroepen de ArenA in de toekomst te mijden voor wedstrijden om de Super Cup. In dit schrijven gaf Kesler aan begrip te hebben voor het standpunt van de Supportersvereniging.
Toen vonden wij het niet nodig om deze correspondentie letterlijk te publiceren. Nu, naar aanleiding van uitspraken van de heer Kesler gisteren in de media, voelen wij ons genoodzaakt dit wel te doen. De uitspraken die Kessler gisteren gedaan heeft, met name de uitspraak dat de combiregeling een heel normale regeling zou zijn heeft ons dit doen besluiten.

Uit onderstaande brieven mag duidelijk blijken dat Kesler de feiten, zoals hij deze gisteren heeft staan te verkondigden heeft verdraait. Zoals Kessler zelf ook heeft erkend ligt de oorzaak wel degelijk bij de Gemeente Amsterdam, alles wat daarna is gebeurd is een gevolg daarvan. De opstelling van de heer Kessler gisteren in de media gaat ons dan ook veel te ver!


KNVB
t.a.v. de directeur Mr. H. Kessler
Postbus 515
3700 AM Zeist

Eindhoven, 1 augustus 2002


Geachte heer Kessler,

Het bestuur van de Supportersvereniging PSV is van mening dat de wedstrijd om de Johan Cruijfschaal niet meer in de Arena zou moeten worden georganiseerd.
Wij verzoeken u dan ook dringend te overwegen om volgend jaar bovengenoemde wedstrijd in een ander stadion te organiseren.
De reden hiervan ligt in het feit dat telkens problemen ontstaan met het vervoer, van o.a. PSV-supporters, naar Amsterdam.
De Gemeente Amsterdam laat wel ruim veertigduizend toeschouwers vrij reizen, maar PSV-supporters moeten persť met de trein.

De PSV-supporters en het PSV-bestuur komen niet zoals u bekend is. Het is veelbetekenend dat PSV in het begin zelfs overwoog om de wedstrijd niet te spelen.

De Gemeente Amsterdam zal zich moeten realiseren dat voor het innen van accijnsgelden van de toegangskaartjes, ook enige soepelheid mag worden verwacht ten aanzien van supportersvervoer.

Onze supporters zijn het nu nog eens met het boycotten van de wedstrijd, maar bij een vergelijkende situatie in de toekomst, verwachten wij een ander gedragspatroon van onze supporters.

In afwachting van uw reactie verblijft,

Hoogachtend,

Ger van Os
Voorzitter Supportersvereniging PSV

Kopie aan:
PSV Directie
SOVS


De reactie van Henk Kessler:


PSV Supportersvereniging
t.a.v. de heer Van Os
Postbus 171
5600 AD Eindhoven

Datum: 2 augustus 2002


Geachte heer Van Os,

Ik bevestig nog de goede ontvangst van uw schrijven d.d. 01 augustus 2002 inzake de Johan Cruijffschaal.

De KNVB heeft goede nota genomen van de inhoud.
Uiteraard heeft ook de KNVB met leedwezen kennis genomen van de beslissing van de Gemeente Amsterdam ter zake het vervoer van de PSV-supporters althans de daaraan gestelde beperkingen.

Die beslissing is voor de KNVB in ieder geval aanleiding geweest onmiddelijk na de Johan Cruijffschaal met betrokkenen te komen tot een evaluatie omtrent de wenselijkheid tot het voor de toekomst doen houden van de Johan Cruijffschaal in de Amsterdam ArenA.
Ik stel mij derhalve voor zo spoedig mogelijk na deze evaluatie bij u op deze zaak terug te komen.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
Sectie betaald voetbal.

Henk Kesler
Directeur betaald voetbal.