Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > SOVS ziet niets in digitale clubcard
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

SOVS ziet niets in digitale clubcard

20 aug 2002 - Bron: SOVS

In tegenstelling tot berichten die de afgelopen dagen op internet en in de kranten zijn verschenen, ziet het bestuur van de Samenwerkende Organisaties Voetbalsupporters (SOVS) helemaal niets in de invoering van een digitale clubkaart en de pilot die Eerstedivisieclub FC Den Bosch met zo'n systeem, inclusief vingerafdruk, wil houden.

De SOVS merkt op weliswaar projecten die het vandalisme in en rond de stadions bestrijden te ondersteunen, maar daaraan wel een belangrijke randvoorwaarde te verbinden: de maatregelen dienen dadergericht te zijn en niet uit te gaan van een groepsgewijze aanpak.

De SOVS voert aan dat enige jaren geleden, onder meer vanwege het flinke verzet dat de supportersverenigingen toen hebben gevoerd tegen de invoering van de Persoonsgebonden Club Card (PCC), is besloten dat de clubkaart nog slechts een servicekaart zou zijn. De veiligheidsaspecten rondom de wedstrijden in het betaalde voetbal dienen dan op andere wijze te worden nagestreefd. Daarvoor zijn de afgelopen jaren ook voldoende juridische instrumenten doorgevoerd, zoals de Wet Bestuurlijke Ophouding, of bestaande instrumenten verzwaard. Zo is het beleid rondom stadionverboden aangescherpt en is er de mogelijkheid aanvullende boetes op te leggen. Daaraan kan wat de SOVS betreft de invoering van een meldingsplicht worden toegevoegd, zoals de koepelorganisatie al jarenlang bepleit. Verder is er geen enkele aanleiding op de indertijd door de KNVB, clubs en overheid ingeslagen weg terug te komen en opnieuw aan de clubcard allerlei veiligheidsonderdelen te koppelen.

De motivatie van FC Den Bosch dat men nu eenmaal toch kabels moet trekken bij de verbouw van het stadion en dat gebruikmaking van de nieuwe technologie dan maar even meegenomen moet worden, is voor de SOVS dan ook ongelofelijk. Dit nog afgezien van allerlei andere vragen rondom het systeem, zoals de kosten en effectiviteit. Daarnaast wordt nog al tamelijk makkelijk over bezwaren met betrekking tot de Wet op de Privacy gestapt.

Verder ergeren supporters zich aan de eeuwige dooddoener, dat de goeden maar moeten lijden onder de slechten. Kern van het SOVS-standpunt is immers, dat er een dadergerichte aanpak moet zijn in plaats van een groepsgewijze aanpak ofwel de goeden moeten zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de maatregelen tegen de slechten.
De dooddoener hebben supporters nu al decennialang te horen gekregen en de grens van wat op dit punt voor hen acceptabel is, is al lang overschreden. Vanuit deze achtergrond wordt dan ook momenteel zwaar geprotesteerd tegen de verkleining van de bezoekersvakken en de dreiging supporters te gaan verbieden mee te gaan naar uitwedstrijden van hun club.

De SOVS heeft inmiddels zowel FC Den Bosch als de KNVB verzocht alle verdere stappen met betrekking tot de pilot te staken.