Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > Akkoord tussen SOVS en FC Groningen
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

Akkoord tussen SOVS en FC Groningen

Capaciteit bezoekersvakken

10 jun 2003 - Door: DvGFC Groningen en de SOVS hebben een akkoord bereikt over de capaciteit van het bezoekersvak bij de Groningse club. Dat akkoord heeft de volgende elementen:
1. Tot en met het seizoen 2004-2005 legt de SOVS zich er bij neer dat FC Groningen een capaciteit van het bezoekersvak heeft van 600 plaatsen,
2. FC Groningen verplicht zich met ingang van het seizoen 2005-2006, als het nieuwe stadion Euroborg onder de gepande capaciteit van 20.000 plaatsen in gebruik wordt genomen, 1200 plaatsen voor het bezoekers van de club aan te bieden in het bezoekersvak. Bij een stadioncapaciteit van Euroborg van 20.000 plaatsen betekent dit dat FC Groningen 1.000 plaatsen dient aan te bieden aan de bezoekende club, doch met de SOVS is nu afgesproken deze capaciteit op 1.200 plaatsen te stellen.
3. FC Groningen gaat de capaciteit van het bezoekersvak inrichten met zogenaamde flexibele vakken. Gestreefd wordt naar drie vakken van elk 400 plaatsen. Met de SOVS is daarbij overeengekomen dat men slechts aanspraak kan doen op kaarten voor het tweede flexibele vak indien het eerste vak uitverkocht is en op het derde flexibele vak indien de beide andere vakken reeds zijn uitverkocht. Er bestaat dan echter geen verplichting dat voor respectievelijk het tweede en derde vak dat de bezoekende club wenst te gebruiken de kaarten in zijn totaliteit dienen te worden afgenomen,

Volgens de richtlijn die de KNVB m.b.t. de capaciteit van de bezoekersvakken op 19 juni 2002 heeft afgekon-digd, diende FC Groningen aan de bezoekende club 800 kaarten aan te bieden. De Groningers gaven echter aan niet te kunnen voldoen aan deze verplichting en slechts 600 kaarten ter beschikking te hebben. Hierover ont-stond een conflict met de SOVS, die aandrong op correcte uitvoering van de nieuwe regelgeving. Daarbij heeft directeur betaald voetbal van de KNVB, Henk Kesler, in september 2002 de knoop doorgehakt door FC Groningen voor één seizoen dispensatie te verlenen. Vanaf 2003-2004 diende FC Groningen de capaciteit te hebben verhoogd naar 800 plaatsen.

Al snel bleek dat, gegeven de infrastructuur, FC Groningen ook de komende twee seizoenen een probleem zou krijgen 800 kaarten aan de bezoekende club aan te bieden. Om alsnog te voldoen aan de KNVB-reglementen besloot de club zelfs om een kleine 60 plaatsen uit het stadion te verwijderen om de totale stadioncapaciteit beneden de 12.500 plaatsen te brengen (daarboven diende FC Groningen 800 plaatsen aan supporters van de bezoekende club aan te bieden, daaronder 600 kaarten).

Met het nieuwe akkoord hopen FC Groningen en SOVS een definitieve oplossing te hebben gevonden. Daarbij leveren de supporters op de korte termijn 200 plaatsen in, doch daar staat tegenover dat men voor de langere termijn in het nieuwe stadion over 1200 plaatsen kan beschikken.

Laatst bijgewerkt : 10 jun 2003 - 18:06