Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > RvC verklaart gang van zaken
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

RvC verklaart gang van zaken

6 feb 2004 - Door: DvG

Aangezien de RvC van commissarissen een verdere escalatie van de kwestie omtrent de contractonderhandelingen met PSV coach Guus Hiddink wenste te voorkomen heeft zij vanmiddag een persconferentie belgt. Hoewel dit vlak voor de cruciale wedstrijd van aanstaande zondag (tegen Ajax) was vond zij dat ze niet langer kon wachten, mede gezien de verhalen die de afgelopen week in de media verschenen.Vorige week is de Raad van Commissarissen geconfronteerd met "het resultaat van de onderhandelingen" tussen Van Raaij en Guus Hiddink, te weten een contactverlenging voor drie jaar. Hoewel hier volgens de RvC sprake was van een "pittig" resultaat in financiële zin stond men toch welwillend tegenover dit resultaat. De RvC verbond echter één aanvullende voorwaarde aan het contract, te weten een evaluatie moment na één jaar contract. Volgens de Raad was er tenslotte sprake van een "experiment voor beiden" (Hiddink zou de functie van trainer coach en directeur voetbalzaken gaan vervullen, red.) en mede gezien de financiële situatie waarin de club zich bevindt wilde men dit evaluatiemoment. Mocht men naar aanleiding van deze situatie tot de conclusie komen dat een voortzetting van het contract op dergelijke wijze niet zou kunnen, dan wilde de Raad van Commissarissen niet gebonden zijn aan het betalen van de resterende twee jaar als afkoopsom. Dit was volgens de RvC onverantwoord.Voor Guus Hiddink was deze voorwaarde echter onacceptabel.Hoewel de voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer Timmer, nog aangegeven heeft dat hij eventueel best bereid was tot een gesprek gaf de PSV coach aan daar geen behoefte meer aan te hebben.Bovendien was de Raad van Commissarissen niet gecharmeerd van het verwijt van Hiddink, dat tot hen kwam via de media, "niet ambitieus genoeg" te zijn. Volgens de Raad was dit jammer. Men meende juist met het aanstellen van Hiddink als directeur voetbalzaken de aanwezigheid van ambitie juist zeer duidelijk gemaakt te hebben.De Raad meende dat Hiddink ook begrip moet hebben voor het feit dat de club zich gewoonweg financieel niet alles zou kunnen permitteren. De RvC is er juist om te voorkomen dat de club (die boven alles gaat) in financieel zwaar weer zou belanden.Dit vereist volgens de RvC juist eensgezindheid en dat zou niet geholpen zijn bij het "bijna wekelijks uitlatingen doen via de pers" zonder direct te communiceren. Zeker gezien het feit dat Guus Hiddink en de RvC bijna nooit met elkaar gesproken hebben over het beleid. Het was de Raad dan ook een raadsel waar het verwijt van niet ambitieus genoeg zijn vandaan kwam.De RvC verklaarde vervolgens niet "rollebollend" over straat te willen rollen (en men maakte dus ook meteen zijn excuses voor deze persconferentie). Desgevraagd wilde de Raad van Commissarissen geen uitspraken doen over de gevolgen van de impasse waar de club nu in geraakt is. Wel wilde voorzitter Timmer kwijt dat als Guus Hiddink zou aangeven dat het niet de bedoeling was geweest om via de pers te communiceren en het vertrouwen in de ambitie van de RvC zou uitspreken er een basis zou blijven om verder te praten. Bovendien deed hij een beroep op spelers en technische staf om zich professioneel op te stellen en zich dus niet van streek te laten brengen.Wel wil de Raad van Commissarissen nu binnen enkele dagen duidelijkheid van de PSV coach over de toekomst. Niet alleen omdat ook de rest van de technische staf recht heeft op duidelijkheid maar: "we hebben tenslotte ook een verantwoordelijkheid richten de supporters en de organisatie van PSV", aldus de heer Timmer die zijn verklaring afsloot met het feit dat "het belang van de club groter is dan iedereen".

Laatst bijgewerkt : 7 feb 2004 - 10:34