Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > Wijzigingen in verkoop Amstel Cup finale
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

Wijzigingen in verkoop Amstel Cup finale

KNVB Beker
13 mei 2005 - Door: MS

PSV is de laatste dagen overstelpt met vragen van supporters inzake de verkoop voor de Amstel Cup Finale. Het ging hierbij met name om het feit dat:
- er een (auto- en bus)combiverplichting geldt
- er door Willem II meerdere kaarten verkocht worden aan iedere supporter
- er een ander prijsbeleid geldt voor PSV supporters

PSV kan hierover het navolgende melden.

Toen de kwartfinalisten in het Amstel Cup toernooi bekend werden heeft de KNVB de vier kwartfinalisten in een korte meeting bijeen gebracht samen met de lokale autoriteiten van Rotterdam. Alle mogelijke finalescenario’s zijn daar de revue gepasseerd. Op dat moment werd duidelijk dat in het geval PSV Ajax zou treffen er sprake zou zijn van een Hoog Risico wedstrijd. In het geval PSV Willem II zou treffen – hetgeen dus is gebeurd – zou er een scenario voor “Midden Risico" gelden met combiverplichting. Deze combiverplichting is dus destijds door de lokale autoriteiten van Rotterdam al uitgesproken. Ondanks het feit dat PSV supporters in Europa dit seizoen hebben laten zien dat zij massaal en gezellige dag zonder problemen in de stad waar de wedstrijd gespeeld wordt kunnen doorbrengen geldt er dus vanuit de lokale driehoek van Rotterdam een combiverplichting. Hier kan PSV niets aan veranderen! Vanuit PSV is nog aangegeven dat 2 Brabantse clubs elkaar niet naar het leven zullen staan en er een vrijer regime mogelijk zou moeten zijn. De lokale autoriteiten van Rotterdam hebben hieraan echter geen gevolg gegeven en men blijft de auto- en buscombi eisen voor zowel Willem II als PSV.

Op het moment dat de gehele organisatie van PSV aanwezig was in Milaan voor de halve finale UCL was er een bijeenkomst gepland in Rotterdam tussen de KNVB, lokale driehoek en de finalisten. PSV kon daar natuurlijk niet bij zijn. Na terugkomst in Nederland heeft de KNVB de eisen en wensen overgebracht welke door de Rotterdamse autoriteiten gesteld zijn aan de finalisten. Hierover is nog uitgebreid gediscussieerd waarbij ook verwezen is naar het goede gedrag van de PSV supporters (toch al –ondanks protesten van PSV en haar supportersverenigingen - door veel Burgemeesters belast met combi verplichtingen in de reguliere competitie!) het voorbije seizoen (en daarvoor).

Overeenkomstig deze strakke eisen is de verkoop voor de finale door PSV vervolgens ingeregeld en gestart. Al snel heeft ook PSV gezien dat het verkoopregime bij Willem II anders is dan bij PSV; ofwel veel vrijer (c.q. niet volgens afspraak) . Derhalve heeft PSV – na overleg – besloten om ook vanaf zaterdag a.s. het verkoop regime te wijzigen in 3 kaarten per (seizoen) clubcard. Momenteel wordt de verkoop in Ticketbox aangepast en vanaf zaterdag zal het mogelijk zijn om 3 kaarten per (seizoen)clubcard te kopen. Helaas is het hierbij niet mogelijk om van bus te ruilen. Dit geldt zowel voor supporters die al een kaartje hebben gekocht als voor supporters die nu nog een kaart kopen.

Voor wat betreft het prijsbeleid geldt dat de busprijs vooraf gesteld was op een situatie waarbij 100 of meer bussen af zouden reizen naar Rotterdam. Zoals ook het geval in Tilburg was de prijs voor de eerste 50 bussen een redelijke, maar de volgende bussen (die van veraf ingehuurd moeten worden) veroorzaken een aanzienlijke prijsstijging. Zoals in de pers beweerd wordt dat “PSV te laat zou zijn met de inhuur van bussen" is niet aan de orde. Het is echter wel zo dat het contract voor busvervoer zoals de Supportersvereniging PSV dat met haar vervoerder gesloten heeft, niet geldt voor de Amstel Cup Finale. Hiervoor gelden dus andere prijzen dan voor het reguliere vervoer in competitieverband. De verkoopprijs van €41,50 (€21,50 voor het kaartje €20,-- voor de busreis) was dus gebaseerd op een verwachting van kostenplaatje waarbij meer dan 50 bussen richting Rotterdam gaan reizen. De prijsmiddeling waarvoor vooraf gekozen is zou dan – als achteraf gebleken was dat er te veel betaald zou zijn – gecompenseerd worden aan iedere supporter bij instap in de bus. Om elke discussie nu uit de weg te gaan is besloten om per direct een verkoopprijs per ticket te rekenen van €36,50 (€21,50 voor het kaartje €15,-- voor de busreis). Alle supporters die reeds ingedeeld zijn in de bussen (25 bussen tot op heden) zullen het teveel betaalde gerestitutioneerd krijgen bij de instap in de bus op 29 mei a.s.

Zodra de eerste 50 bussen vol zijn zal vanuit PSV en de Supportersvereniging PSV de nieuwe verkoopprijs/-info gecommuniceerd worden. Deze zal – vanwege hiervoor genoemde redenen – iets hoger zijn dan voor supporters die in de eerste 50 bussen reizen.

Wij hopen hiermee duidelijkheid gebracht te hebben in diverse discussies rondom de Amstel Cup Finale. Ook hopen wij dat zoveel mogelijk supporters mee zullen reizen naar Rotterdam om PSV de Amstel Cup te zien winnen. Dit alles per auto- of buscombi omdat de lokale autoriteiten van Rotterdam dat nu eenmaal wenselijk achten, en niet omdat PSV dat wil!.

Op deze plaats willen wij ook nog eens benadrukken dat de middag van de Amstel Cup Finale een keur van artiesten op het “PSV-deel" van het terrein rondom “De Kuip" zal optreden. Ook ander entertainment is door PSV geregeld op dit deel van het terrein. Dit “PSV terrein" zal alleen toegankelijk zijn voor PSV supporters die middels de auto- of buscombi richting “De Kuip" reizen. Een reden temeer om snel uw plaats te reserveren voor de Amstel Cup finale.

Laatst bijgewerkt : 13 mei 2005 - 11:22