Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > SOVS: Meepraten over de playoffs?
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

SOVS: Meepraten over de playoffs?

23 apr 2006 - Door: DvG

De Eredivisie CV wil weten hoe supporters over de play-offs denken. Zie hiervoor onderstaand bericht dat onderzoeksbureau MtoM in opdracht van de ECV heeft rondgestuurd naar alle BVO's in de eredivisie en door enkele clubs vorige week op de site werd geplaatst. Alsof de SOVS, alle supportersorganisaties en fanzines de laatste anderhalf jaar op dit punt niks hebben laten horen. Blijkbaar bevalt de boodschap niet en probeert men een nieuw platformpje in het leven te roepen om het gewenste bericht naar buiten te kunnen brengen. Dat zou dan iets moeten worden in de trend van: "Er zijn wat startersproblemen en de consumenten moeten er nog aan wennen, maar eigenlijk zijn die consumenten redelijk postief over de play-offs. Laten we met frisse moed op deze weg voortgaan".

Forget it ! We zijn onveranderd tegen de play-offs en nog veel sterker tegen de uitvoeringsmaatregelen die door de overheid zijn afgedwongen om die play-offs mogelijk te maken. De SOVS heet dan ook direct bij MtoM en bij de ECV gereageerd per mail. Ook deze mail staat hieronder opgenomen. We denken dat het goed is als bezoekers van onze site ook laten weten aan MtoM hoe ze denken over de play-offs en uitvoeringsmaatregelen. We hebben daarom een mail met standaardtekst voor u geplaatst, die u zo kunt doorsturen naar MtoM en ECV (met een kopie aan de SOVS). U kunt echter ook nog punten die u van belang vindt aan de tekst toevoegen of een geheel eigen tekst opstellen. In elk geval....

Laat de clubs weten hoe u over de play-offs denkt !


Mail naar: mail naar MANAGEtoMANAGE en Eredivisie CV

De brief van de SOVS:


Nijmegen, 20 april 2006

Mijne heren,

Op de websites van enkele BVO’s vinden we onderstaand bericht waarin u aangeeft op zoek te zijn naar seizoenkaarthouders omdat de Eredivisie CV graag wil weten wat het publiek vindt van het nieuwe play-off systeem. We vielen bijna van onze stoel bij deze mededeling. Vanaf augustus 2004 is de SOVS namens alle voetbalsupporters betrokken bij de invoering van het play-off systeem en de uitvoeringsmaatregelen die daaraan gekoppeld zijn. We behartigen daarbij de belangen van 32 lidorganisaties met in totaal 160.000 supporters. Dat zijn overwegend seizoenkaarthouders. Daarnaast hebben we over dit onderwerp veelvuldig contact met niet bij de koepelorganisatie aangesloten supportersclubs, met niet-erkende supportersorganisaties en met fanzines. Die op hun beurt ook weer praten voor enkele tienduizenden supporters. We kunnen dus spreken voor zo’n 200.000 Nederlandse voetballiefhebbers.

De SOVS brengt namens al die organisaties en individuele supporters het standpunt in bij alle relevante overleg, waarvan de Interdisciplinaire Stuurgroep Bestrijding Voetbalvandalisme en –Geweld verreweg de belangrijkste is. Zowel de SOVS als de ECV hebben zitting in deze stuurgroep. Ook brengt de SOVS haar standpunt naar buiten via haar website en haar nieuwsbrieven. Op onze website alleen al staan vanaf augustus 2004 71 artikelen over de play-offs en de uitvoeringsmaatregelen. We nodigen u graag uit eens een kijkje te nemen op deze site. We vragen daarbij uw speciale aandacht voor het artikel van 21 oktober 2005: “Tien redenen om tegen de play-offs te zijn". Verder zijn op internet vele forumpagina’s te vinden waarin de play-offs door supporters worden besproken. Het lijkt ons dat uw opdrachtgever het standpunt van de SOVS, van de erkende en niet-erkende supportersorganisaties, van diverse fanzines en dus van ruim 200.000 supporters meer dan voldoende kent: DE PLAY-OFFS ZIJN WAARDELOOS SYSTEEM EN DIENEN ZO SNEL MOGELIJK AFGESCHAFT TE WORDEN.

We begrijpen best dat de ECV en de clubs die (nog steeds) voorstander van de nacompetitie zijn, niet blij zijn met deze massale boodschap van hun publiek. Het stoort ons echter dat er nu voor wordt gekozen deze onplezierige boodschap maar te negeren en een ander platform te gaan creëren, zogenaamd om de mening van de supporters te vernemen. We kunnen de hele opzet namelijk niet anders zien dan een dappere poging om door het inschakelen van een onafhankelijk onderzoeksbureau en het selecteren van een beperkt aantal genodigden voor de sessies te Zeist met een fraai maar vertekenend resultaat naar buiten te kunnen komen, inhoudende dat de supporters het play-off systeem eigenlijk best wel zien zitten. Als er maar wat plooitjes worden weggestreken. In uw oproep op de sites van de BVO’s vraagt u mensen zich aan te melden voor de discussies. De termijn hiervoor is verstreken, maar we hebben toch maar de moeite genomen onze lidorganisaties, de niet aangesloten supportersclubs en de fanzines op de hoogte te stellen van uw oproep en onze reactie daarop, gevolgd met de vraag een bericht naar uw emailadres te geven. Met de vraag deze respons te verwerken in de door u te presenteren uitkomsten. Als onafhankelijk onderzoeker zult u dat zeker niet weigeren.

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de SOVS

Frans van den Muijsenberg
Beleidsmedewerker.

Laatst bijgewerkt : 23 apr 2006 - 9:18