Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > KNVB versoepelt beleid stadionverboden
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

KNVB versoepelt beleid stadionverboden

na aandringen SOVS

24 jan 2002 - Bron: SOVS - Door: DvG

Op 2 januari jl. heeft de SOVS aan de KNVB een brief gestuurd naar aanleiding van het
verscherpte stadionverbodenbeleid. Dit naar aanleiding van de uitkomsten van de
ledenraadsvergadering van de SOVS in november van vorig jaar. In deze brief onder meer
de volgende passages

Supportersverenigingen geven op de vergadering aan beginsel niet tegen de invoering te
zijn van boetes gekoppeld aan stadionverboden. Zij merken echter tevens op dat het
merendeel van de stadionverboden overtredingen met een licht karakter betreft, begaan
door jeugdige supporters. De laatste jaarverslagen van het CIV bevestigen deze stelling.
Zij menen dat deze jeugdige supporters via een stadionverbod al tamelijk zwaar worden
aangepakt en dat daar al voldoende afschrikwekkende werking van uitgaat. Waarbij
tevens een rol speelt dat deze groep ook door hun ouders op hun wangedrag wordt
aangesproken. Ze betwijfelen derhalve of voor deze groep van de begeleidende boete
enige extra werking uitgaat. Aan de hand van het genoemde komen SOVS en leden dan
ook tot het volgende verzoek:
Gezien het feit dat bij het merendeel van de opgelegde stadionverboden (lichte
vergrijpen, zeer jeugdige supporters) opgelegde dubbel straf (stadionverbod en boete)
niet in verhouding staat tot het vergrijp en dat hiervan ook geen enkele preventieve
werking te verwachten is, wordt verzocht de termijn van stadionverboden waarop
aanvullend een boete wordt opgelegd, te verhogen van zes maanden naar één jaar.


Op dinsdag 22 januari jl. heeft de SOVS over deze brief een overleg gehad met
vertegenwoordigers namens de KNVB. Daarbij is ten aanzien van bovenstaande vragen
geantwoord:

 • De KNVB gaat met ingang van het seizoen 2002-2003 bij stadionverboden nog
  slechts een aanvullende boete opleggen indien de termijn van het
  stadionverbod minstens 12 maanden is, zodat de lichte vergrijpen van veelal
  jeugdige first-offenders niet langer een boete krijgen,
  Van deze regeling wordt uitgezonderd de bepaling "Verkopen van
  toegangskaarten in strijd met de standaardvoorwaarden", waarvoor de
  termijn zal worden verhoogd naar 12 maanden,
 • De KNVB gaat met ingang van de 2e seizoenshelft 2001-2002 (dus vanaf het
  komende voetbalweekend) al conform bovenstaande twee punten handelen,
  Voor opgelegde boetes gedurende de eerste seizoenshelft bij
  stadionverboden van zes en negen maanden zal de wijziging per juli as. en
  het conform de aanstaande wijziging handelen per eind januari geen
  terugwerkende kracht hebben ofwel opgelegde boetes voor stadionverboden
  blijven hier onverminderd van kracht.