Supportersvereniging PSV
Een echte FAN is LID!
Home > Nieuws > Nieuwjaarstoespraak Harry van Raaij
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

Nieuwjaarstoespraak Harry van Raaij

6 jan 2003 - Bron: www.PSV.nl

Namens Directie, Raad van Commissarissen, technische en medische staf, spelers en alle overige medewerkers van PSV, bedank ik u allereerst, dat u ons, ondanks de moeilijke financieel/economische omstandigheden, in 2002 bent blijven steunen en wens u, zowel privé als zakelijk, een heel voorspoedig en gelukkig 2003 toe.

Er is de laatste dagen veel teruggeblikt op 2002, waarbij de teneur veelal somber en triest was zowel in politieke, staatskundige, financiële als in economische beschouwingen. Nu, afgezien van de sportieve kant, de professionele voetbalwereld eveneens object is van de financieel/economische ontwikkeling, werd ook deze na een lange periode van groei geconfronteerd met een terugslag. Er zijn in dit geval parallellen te trekken met de effectenbeurs. Aan de ongebreidelde en op hoop gebouwde groei kwam een abrupt einde en in het afgelopen jaar ontstond de onvermijdelijke val terug in de realiteit.

Het eerste gevolg was dat de transfermarkt in elkaar stortte en dat hierdoor, in combinatie met teruglopende media opbrengsten, te grote spelersselecties en te hoge salarissen, de financiële problemen manifest werden. Er is geen gezonde verhouding meer tussen vraag en aanbod, zowel voor wat betreft televisieaanbod als ook het aantal betaalde clubs en het aantal spelers per club.

Het weer gezond maken van de bedrijfstak voetbal zou de grootste uitdaging moeten zijn van de huidige bestuurders. En bestuurscolleges hebben we genoeg. FIFA, UEFA, KNVB, KNVB Betaald Voetbal, Eredivisie NV en clubs. De FIFA is voor mij te ver weg en ik lees waarschijnlijk dezelfde bladen als u en ik denk er het mijne van -veel tijd nodig voor het schoonvegen van de eigen parochie-.

Velen van u weten dat ik ook van de UEFA geen hoge pet op heb. Als je op hun hoofdkantoor in Génève komt, hangt daar, evenals op het hoofdkantoor van de FIFA in Zürich, het "Zwitserleven gevoel" . Om het bij de dag van vandaag te houden "goud, wierook en mirre".

De UEFA besloot afgelopen jaar de 2e ronde van de Champions League af te schaffen, nadat via een groot aantal workshops van 64 clubs en ook het clubcomité om advies was gevraagd. De inspraakprocedure was democratisch en het advies was "niet afschaffen" doch het advies paste niet bij de gedachte van enkele prominenten in de UEFA en dus was het besluit gewoon "wel afschaffen", met de motivering, lagere belasting van de spelers. Waarom geen beperking van Interlands en vermijding van overbodige poulewedstrijden tegen landen als Andorra, San Marino, Lichtenstein etc. Ook het gelijk maken van het aantal clubs per nationale competitie zou een mogelijkheid zijn.

Ook PSV werd het slachtoffer van de willekeur van een of enkele UEFA bestuurders. Zoals gebruikelijk hadden zij weer een behoorlijke lading waarnemers naar Eindhoven gestuurd voor de wedstrijd PSV-Arsenal. Zij moesten allemaal een rapport indienen: de scheidsrechter, de scheidsrechterswaarnemer, de UEFA-waarnemer en de venue manager.

Geen van hen vond het incident rond Thierry Henry, ofschoon scherp te veroordelen, niet van een zodanige importantie dat daarover gewag werd gemaakt in één van hun rapporten.

Een van de hoge heren in Génève, die naar men zegt een functie nastreeft bij de Premier League in Engeland, wist het echter beter en spande zelfs een hoger beroepszaak aan. Indien wij als verantwoordelijke bestuurders van PSV te kort geschoten waren en dit incident redelijkerwijze hadden kunnen voorkomen, was een straf op zijn plaats geweest. Dit was niet het geval en de UEFA verklaarde PSV vogelvrij. Daarom zijn wij buiten de UEFA om in beroep gegaan.

Over vogelvrij gesproken: Kezman wordt zowel in Utrecht als in Amsterdam langdurig tot in het diepst van zijn ziel gekrenkt en beledigd. En wat gebeurt er……………….. niets!

Wel reageert de KNVB verbolgen en vraagt via het Tuchtcollege om strafmaatregelen tegen PSV als het "feestje" om de Johan Cruijff schaal in Amsterdam wat later begint. De KNVB eiste van ons het inzetten van ME om de spelersbus tijdig vanaf de Herdgang te laten vertrekken. De PSV Directie besloot, in samenspraak met de Eindhovense politie, vooral door de aanwezigheid van baby’s en jonge kinderen, de ME niet naar de Herdgang te laten komen.

Je vraagt je af, indien je de drie gevallen "Thierry Henry", "Kezman" en "Herdgang" vergelijkt, welke logica er te bespeuren is in de reacties van de geachte colleges.

Naast financieel economische tegenwind waarmee ook PSV te maken kreeg, waren er ook in andere opzichten het afgelopen jaar meer tegen- dan meevallers. Meevallers waren de, ondanks de slechte start toch nog afgedwongen directe kwalificatie voor de Champions League 2002/2003, de huidige toppositie in de Eredivisie en het positieve financiële resultaat waarmee het seizoen 2001/2002 kon worden afgesloten.

De opening van het nieuwe stadion en het hierbij gepresenteerde uitzonderlijke boekwerk "Voor rood-wit gezongen" was zeker iets voor PSV om trots op te zijn. Ook waren wij verheugd uiteindelijk te kunnen starten met de nieuwbouw op de Herdgang. Guus trof, bij zijn terugkomst na 12 jaar, precies dezelfde accommodatie aan.

Ofschoon we de eerste seizoenshelft als koploper afsluiten, houden we hieraan gemengde gevoelens over. Wat onze eigen fans werd onthouden, demonstreren wij buitenshuis. Het lijkt erop dat wij bij onze thuiswedstrijden de sterren aan het zoeken zijn die wij elders van de hemel hebben gespeeld.

Op technische staf en spelers berust nu de taak het "thuisfalen", wat ook de oorzaak was van de grootste PSV deceptie in 2002, het niet bereiken van de 2e ronde Champions League, te analyseren en ons de oplossing in 2003 te tonen. Guus, Erwin, Fred en spelersselectie, allen hier aanwezig, wij rekenen hierbij op jullie.

Zoals reeds gezegd voeren wij op dit moment een heel voorzichtig beleid. Wij moeten echter onze toekomst waarborgen. Zuid-Korea biedt ons daar mede door de goede naam die Guus daar heeft, unieke mogelijkheden. Naast de specifieke voetbal kwaliteit van de 2 spelers die wij deze week hopen te presenteren, biedt ons dit ook vele mogelijkheden op marketing en commercieel gebied.

De voetbalwereld is in een nieuwe realiteit terecht gekomen die schreeuwt om een nieuw realistisch beleid. Het zal onvermijdelijk offers vragen, zowel voor wat betreft het aantal betaalde clubs, het aantal betaalde spelers per club, alsmede de salarisniveaus. Peperdure overheads en bureaucratische regeltjes zullen in efficiencyslagen opgeruimd moeten worden. Indien er problemen zijn, worden deze bestreden met weer nieuwe regeltjes die echter nooit het wezenlijke probleem aanpakken en oplossen.

Voorbeelden te over:

Geweldsbestrijding:
a. introductie persoonsgebonden clubcard -> na een dure proefintroductie afgeschoten.
b. stadionverboden -> de absoluut hiermede verbonden en noodzakelijke meldingsplicht is nog steeds niet ingevoerd; overheid waar blijf je?

Jeugdopleiding:
Een arbeidsintensief masterplan ingevoerd. Sluitstuk een echt aansprekende competitie op zaterdag voor de beloften tot 21 jaar. Huidige status: iedere club heeft, zoals dat ook in de horeca geldt, een jeugdopleiding met 1, 2, 3 of 4 sterren.
De "masters" voor specifieke opleidingsaspecten zijn niet ingepast en de beloftencompetitie is verworden tot een niet aansprekend potje "maandagavondvoetbal".

Financieel beheer:
Nederland heeft een adequaat licentiesysteem. De saneringen die op grond hiervan gewenst zouden zijn, halen het om opportunistische redenen nooit.

Clubs kunnen rustig doorgaan zonder bijvoorbeeld schulden aan hun collega clubs te voldoen. Nieuwe regels, waarbij de clubs een soort rating krijgen, zouden op termijn na een drastische sanering, misschien nuttig kunnen zijn. Doch in de huidige fase, waarbij eerst brand geblust moet worden, zijn deze absoluut niet opportuun. Toezichthouders van de KNVB kunnen niet de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurders overnemen.

Gelukkig bevinden wij ons als PSV, ondanks tegenslagen, nog in een zodanige uitgangspositie dat wij bij continuering van uw steun en het tijdig treffen van noodzakelijke maatregelen, de kern van ons bedrijf -het voetbal- moeten kunnen verbeteren. Het is zoals ik reeds zei vandaag "Drie Koningen". Op deze dag bezochten drie wijzen uit het oosten het Christuskind.

Ook ik kijk als bestuurder van deze club al jaren uit naar een bezoek van enkele wijzen.
Ik besef langzamerhand echter dat ik deze niet meer kan verwachten vanuit het UEFA kasteel in het oosten of de Zeister bossen in het westen.

Derhalve heb ik de bakens verzet en mijn hoop gevestigd op het zuiden. De EU wil zich vanuit Brussel duidelijk profileren als het nieuwe Europa. Wil je dit Europa meer laten leven bij de burgers dan is een sterkere profilering noodzakelijk. Persoonlijk denk ik dat het voetbal, en dan met name het topvoetbal, hierbij een meer dan uitstekende "carrier" zou zijn. Misschien kan ik dan toch nog ooit de geboorte van een Euroleague meemaken. In welke hoedanigheid weet ik niet. Er zijn al veel speculatieve verhalen verschenen over mogelijke scenario’s. Ik wil er kort en duidelijk over zijn. Ik blijf graag op een of andere wijze betrokken bij PSV, maar wil uiterlijk binnen anderhalf jaar de operationele eindverantwoordelijkheid overdragen. Over de wijze waarop dit gestalte gaat krijgen, vindt overleg plaats. Wij streven ernaar om, met toestemming van de Raad van Commissarissen en met de President van Philips, tot een zodanige oplossing te komen, dat de continuïteit en het niveau van PSV verzekerd blijft.

Ik dank u allen hartelijk!