Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Colofon > Disclaimer

Disclaimer

De Supportersvereniging PSV besteedt voortdurend zorg aan de samenstelling en het onderhoud van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van type-, drukfouten en wijzigingen. Deze site kan zonder enige kennisgeving met onmiddellijke ingang worden gewijzigd. Mocht de op deze site gepubliceerde informatie onjuistheden/onvolledigheden bevatten, dan kan de Supportersvereniging PSV niet aansprakelijk worden gesteld voor hieruit voortvloeiende (directe dan wel indirecte) schade. Dit geldt eveneens voor schade (mede) veroorzaakt door het op elektronische wijze aanbieden en verzenden van gegevens en/of door technische storingen. Aan de op deze site geboden informatie en/of diensten kunnen door de gebruiker geen rechten worden ontleend, en worden geheel voor eigen risico gebruikt.

Alle beeldmerken gebruikt op deze website mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Supportersvereniging PSV niet gebruikt worden..