Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Dit vinden wij van de vervoersvoorwaarden naar Volendam en Venlo

Dit vinden wij van de vervoersvoorwaarden naar Volendam en Venlo

10 okt 2017 - Door: DvG & Harrie Timmermans

Mede naar aanleiding van de opgelegde vervoersvoorwaarden voor de uitwedstrijden tegen Volendam en VVV hebben wij een flink aantal negatieve reacties gekregen. Er is veel kritiek en onbegrip op de opgelegde beperkingen. Neem nou Volendam: daar wordt maar heel beperkt de mogelijkheid geboden om met de auto te reizen terwijl uit navraag blijkt dat bijvoorbeeld aan supporters van Ajax wel ruimere mogelijkheden zijn geboden. Dat is nauwelijks uit te leggen.

Wat vindt de Supportersvereniging en wat kunnen wij doen?
We zijn klip en klaar: als Supportersvereniging zijn we voorstander van een zo vrij mogelijke manier van reizen. We horen wel eens het tegendeel, zogenaamd omdat we een financieel belang zouden hebben omdat we busreizen organiseren, maar dat is onzin. Uitgangspunt voor onze bussen is dat ze kostendekkend zijn. Het ene jaar komen we wat tekort, het andere jaar houden we wat over maar grosso modo is het in balans.
Wat we doen is ons standpunt inbrengen tijdens het vooroverleg wat we voorafgaand aan een uitwedstrijd hebben. Bij dit vooroverleg trekken we samen op met PSV die ook de zogenaamde "normalisatie-agenda" heeft omarmd. Maar helaas, we hebben het niet alleen voor het zeggen. Sterker nog: als de autoriteiten niet meewerken, is het vaak stikken of slikken.
Neem nou Volendam weer als voorbeeld: ook daar zijn de Supportersvereniging en PSV helder geweest in hun inzet: een zo vrij mogelijk manier van reizen voor onze supporters. Maar als dan de reactie is: het is dit of niks, dan staan we feitelijk met lege handen.

Rechtszaak?
"Jullie kunnen toch naar de rechter stappen?", horen we meer dan eens. Juridisch gezien is die mogelijkheid er. In het verleden hebben we dat ook gedaan. Maar de kosten daarvan zijn hoog en de uitkomsten onzeker. In 2009 hebben we al eens een procedure aangespannen tegen de gemeente Volendam om dezelfde redenen die nu gelden, deze procedure hebben we toen verloren.
We sluiten echter niet uit dat we een gelegenheid aangrijpen om een procedure aan te spannen, al is het maar bij wijze van proefproces om de zaken scherp te krijgen.
Voor de korte termijn lost dat niks op. Op de lange termijn zijn we overtuigd dat er een kentering komt. Want het is niet houdbaar dat de overgrote meerderheid van goedwillende fans beperkt wordt in hun vrijheid door het wangedrag van een enkeling. Wij kunnen, samen met jullie, er alleen maar voor zorgen dat ons als PSV fans niks te verwijten valt rond eventueel wangedrag.

Laatst bijgewerkt : 11 okt 2017 - 7:55