Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Mededeling bereikbaarheid en activiteiten Supportersvereniging PSV

Mededeling bereikbaarheid en activiteiten Supportersvereniging PSV

16 mrt 2020

Mededeling aangaande bereikbaarheid en diverse activiteiten Supportersvereniging PSV

Het coronavirus COVID-19 raakt ons allemaal en ontwricht de samenleving. Teneinde de verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het kabinet diverse maatregelen afgekondigd. Ook als Supportersvereniging PSV leveren wij een bijdrage aan de maatregelen. Dit heeft wel gevolgen voor onze bereikbaarheid en activiteiten. Door middel van dit bericht geven wij een update ten aanzien van onze dienstverlening:

  • Ons kantoor in het Philips Stadion (ingang 11) is gesloten. Wij zijn telefonisch niet bereikbaar. Dit zal zo lang duren als noodzakelijk, wij volgen hierbij de richtlijnen die opgelegd worden. Voorlopig zal dit dus tot 6 april zijn. Ons personeel werkt vanuit thuis en een bezoek aan onze kantoorlocatie is derhalve niet mogelijk. Wil je ons bereiken met een bepaalde vraag, dan kun je een e-mail sturen naar info@supver-psv.nl Wijzigingen ten aanzien van je lidmaatschap (adreswijzigingen, opzeggingen e.d.) kun je sturen naar ledenadministratie@supver-psv.nl Voor adreswijzigingen kun je ook het wijzigingsformulier op onze website gebruiken. Wij proberen zo spoedig mogelijk te reageren op de e-mails.
  • De Eredivisie is stil gelegd tot en met 6 april. Mocht de competitie weer hervat gaan worden dan zullen wij onze diverse activiteiten bij de thuiswedstrijden weer gaan oppakken. Ook onze busreizen naar de uitwedstrijden pakken wij dan weer op. PSV zal een ieder die een kaartje heeft gekocht voor de busreis voor Fortuna Sittard – PSV informeren via e-mail. Verdere uitwedstrijden waren nog niet in de verkoop. Wij gaan thans vanuit dat de competitie op reguliere wijze wordt hervat en dat er ook supporters bij de wedstrijden aanwezig mogen zijn. Helaas hebben wij op deze beslissing geen invloed.
  • De komende week zal de PSV Supporter van maart verschijnen. In deze uitgave hebben wij twee activiteiten aangekondigd voor de maand april. Helaas werd het blad al gedrukt en konden wij deze gevolgen niet overzien. Op donderdag 9 april zouden wij een forumavond organiseren met medewerking van Toon Gerbrands. Gezien de ‘lockdown’ tot 6 april aanstaande hebben wij besloten de forumavond te laten vervallen op 9 april. Wij hopen de forumavond op een ander tijdstip te organiseren. Op 22 april organiseren wij een ‘Bier en Ballen’-avond in het kader van onze jubileumactiviteiten. Deze avond gaat vooralsnog door. Wij houden echter de ontwikkelingen in de gaten en proberen begin april een definitief besluit te nemen of we deze avond door laten gaan of moeten uitstellen.
  • Gezien de ontwikkelingen, is het de vraag of wij onze kopij voor het aprilnummer van de PSV Supporter rond gaan krijgen. Wij gaan ons de komende week beraden op de ontstane situatie. Mogelijk moeten we het aprilnummer uitstellen dan wel laten vervallen.
  • Tijdens onze ledenvergadering in januari zijn er vele jubilarissen gehuldigd. Helaas waren er ook vele jubilarissen afwezig. Deze jubilarissen sturen wij altijd als dank de speld behorende bij het jubileum toe. Wij hadden dit in februari willen afronden tegelijk met de introductie van onze nieuwe huisstijl. De nieuwe huisstijl heeft helaas vertraging opgelopen (ons blad van maart is als eerste in de nieuwe huisstijl gereed), daardoor zijn wij nog niet in bezit van nieuwe briefpapier e.d. De levering was komende week voorzien, echter door de sluiting van ons kantoor kunnen wij helaas dit nog niet afronden. De afwezige jubilarissen zijn wij dus niet vergeten en zullen hun speld nog later dit seizoen ontvangen.
  • Vanwege de sluiting van ons kantoor kunnen wij helaas ook geen Supporter Club Cards printen en versturen. Dit pakken wij op zodra dit mogelijk is.

Wij beseffen dat het voor een iedereen een lastige situatie is. De belangrijkste bijzaak in het leven (zo wordt het voetbal vaak wel genoemd) is even een echte bijzaak geworden. Pas goed op jezelf en op elkaar. Volg de richtlijnen op en wij hopen iedereen gezond en wel weer in levende lijve te ontmoeten na deze periode.

Bestuur en medewerkers Supportersvereniging PSV

Laatst bijgewerkt : 16 mrt 2020 - 11:08