Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Verslag gesprek met PSV directie

Verslag gesprek met PSV directie

31 jan 2023

Op maandagavond 30 januari jl. hebben we als Supportersvereniging PSV op initiatief van PSV samen met deelnemers vanuit PSV Klankbord en diverse supportersgroepen een open en eerlijk gesprek met Marcel Brands en Frans Janssen gehad. We hadden hiervan met enige terughoudendheid melding van gemaakt omdat we - naar onze mening - de afspraak gemaakt hadden, de informatie niet te gedetailleerd te delen. De in eerste instantie terughoudende berichten op social media van gisteren vullen we op veler verzoek graag aan met dit bericht op onze site.

Het is ook niet onze taak om een tussenpersoon in de communicatiebehoefte van PSV te zijn: PSV is naar onze mening zelf verantwoordelijk voor de communicatie van hun beleid aan ons als supporters en in de media. Wel hebben wij de opdracht om onze leden te vertegenwoordigen in het uiten van serieuze zorgen over de continuïteit én richting van de club zowel in financieel als in sportief opzicht. Opbouwend als het kan maar kritisch als het moet! Ook het dagblad Trouw had op 28 januari jl. al een duidelijke analyse waarin zij spraken over crisis en financieel riskant beleid bij PSV. Op onze openingsvraag in welke mate de analyse van Trouw correct was antwoorde Marcel Brands direct met: ‘klopt grotendeels’.

Nou, kritische vragen zijn er zeker gesteld en wij geven graag aanvullende achtergrondinfo en onze interpretatie van het besprokene > PSV is de afgelopen jaren helaas in een situatie terecht gekomen, dat de broekriem stevig moe(s)t worden aangehaald. Voor een groot deel ligt de oorzaak bij het niet halen van de Champions League in combinatie met het aangaan van risico’s en te hoge salarissen die passen bij dat niveau. Een fiscaal verhaal eigenlijk waarbij de inkomsten flink lager waren dan verwacht en de kosten, met name bestaande uit forse afschrijvingen op spelers, wél op dat CL niveau bleven. Dit had tot gevolg dat PSV in de seizoenen daarna middelen tekort kwam en er flink werd ingeteerd op het eigen vermogen. Bij de publicatie van de jaarcijfers bleek deze geslonken van bijna 40 naar 17 miljoen euro. Toen werd in alle media al aangegeven dat er dít boekjaar een grote verkoop - verkopen zouden moeten plaatsvinden om een verlies & negatief resultaat af te kunnen wenden. Gelijktijdig heeft Marcel Brands de opdracht meegekregen dat personeelslasten omlaag moesten, de opbrengsten uit sponsoring omhoog maar vooral door middel van spelersverkopen onze club weer op koers te krijgen voor de komende jaren. Met Cody bleken in de zomer afspraken te zijn gemaakt dat áls er in de winter een grote club zou komen met mooi bedrag, hij mocht gaan. Dat doet ons supportershart natuurlijk pijn maar het siert PSV dat ze hun afspraken dan netjes nakomen. Het forse bod voor de blessuregevoelige Madueke bleek even later ook een “offer they could not refuse”! Vanwege het totale bedrijfsresultaat kan PSV met deze opbrengsten helaas niet fors investeren in momenteel véél te hoge prijzen van nieuwe spelers. Wij vinden het begrijpelijk dat er daarom ook voor constructies met huur wordt gekozen. Anders zouden we aan een dwingend “infuus” (lees: verstikkende regels) van de KNVB komen te liggen.

We hebben samen ook teruggekeken naar waar het dan fout ging: ligt het aan de oude directie? Marcel en Frans bleken ook hier uit het goede hout gesneden en vielen hun voorgangers niet af. Hoe zit het dan met de scouting? Daar zijn zeker leerpunten op te maken. En vooral: hoe is het mogelijk dat we, na het financiële debacle van 2011, toch weer enigszins in de gevarenzone zijn terecht gekomen? Terwijl bijvoorbeeld een RVC de taak heeft de continuïteit van de club op lange termijn te borgen. Ook vanuit de andere supportersgroeperingen werd deze zorg gedeeld. Het antwoord op die vraag bleef wat uit maar we concludeerden zelf dat de RVC zich vanuit de ondernemingsgeest wellicht ook heeft mee laten slepen door de sportieve ambities. Sowieso rijst de vraag in welke mate de RVC zich bemoeit met de dagelijkse gang van zaken, terwijl ze zich voornamelijk zouden moeten beperken tot het houden van toezicht. Marcel gaf aan dat zij in ieder geval niet het laatste woord hebben t.a.v. het halen of verkopen van spelers.

Maar wij wilden ook vooruit kijken en daarna zijn er diverse kritische vragen gesteld over hoe nu verder? Er is lang gesproken over het huidige spelersmateriaal en de twijfels bij supporters of daar de slag mee gemaakt kan worden. Marcel gaf aan dat ze druk bezig waren om nog versterking te halen en afscheid te nemen van spelers die zwaar op de loonlijst drukken. Hij was in ieder geval van mening dat met het gericht halen van de inmiddels bekende spelers zoals Van Aanholt en Hazard toch serieus mee gedaan kan worden om de titel. Ook op langere termijn is een goede beweging in gang gezet met onder meer het aantrekken van Earnest Stewart als nieuw Technisch Directeur. Daar waar het andere clubs niet lukt om een TD te halen, bleek er ook in de groep van deelnemers vertrouwen in de hiermee door onze directie ingeslagen weg.

We weten allemaal dat een betaald voetbal organisatie altijd te maken heeft met wisselingen in hun spelersbestand én mogelijk te voeren beleid, hoe pijnlijk soms ook. Laten we vooral constateren dat de PSV supporter de énige stabiele factor is. Hopelijk met het volste vertrouwen in de weg die PSV nu samen met ons op gaat: allemaal samen achter ons PSV in de gedachte  “Eendracht maakt macht!” Een gesprek van dikke 1,5 uur samenvatten in een verslag is eigenlijk een onmogelijke opgave. Mocht je nog vragen hebben, schroom dan niet om met ons contact op te nemen via een mail aan info@supver-psv.nl. We komen dan bij je op de lijn en staan je graag te woord !

 

Laatst bijgewerkt : 31 jan 2023 - 19:19