Supportersvereniging PSV
Home > Nieuws > SOVS dreigt met acties na conflict met KNVB
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

SOVS dreigt met acties na conflict met KNVB

24 mrt 2004 - Door: DvG

De Samenwerkende Organisaties Voetbal Supporters (SOVS), die in totaal ruim 130.000 voetbalsupporters vertegenwoordigd, heeft aangekondigd op korte termijn op diverse fronten actie te gaan voeren. Dat kan gaan om zowel de wedstrijden van het Nederlands Elftal als competitiewedstrijden. De koepelorganisatie van supportersclubs wil op voor-hand nog geen mededeling doen over de soort acties die men in gedachten heeft.

Directe aanleiding voor de bekendmaking is het feit dat SOVS en KNVB in een overleg dat beide partijen op 23 maart te Zeist hebben gevoerd geen akkoord hebben bereikt over het convenant voor de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal. De SOVS had de voetbalbond verzocht over dat convenant hernieuwde onderhandelingen aan te gaan met de gemeente Amsterdam en de directie van de Amsterdam Arena. De KNVB heeft echter geweigerd het op 18 februari jl. ondertekende akkoord voor de jaarlijkse openingswedstrijd van het seizoen open te breken. De SOVS had dit gevraagd omdat de koepel tegen alle afspraken in niet betrokken is geweest bij de overeenkomst die een looptijd heeft van vijf jaar. Ook waren SOVS en haar lidorganisaties niet geheel tevreden over de bepalingen in het aangepaste convenant. Men vreest dat de bepalingen ten aanzien van de hoeveelheid kaarten en het toegezegde maatwerk in de praktijk weinig zullen voorstellen. Reden om het huidige convenant te verwerpen en hardere garanties te vragen.

De onvrede omtrent de gang van zaken bij het convenant komt bovenop de al levende ontevredenheid binnen de supportersgelederen over andere zaken die binnen de voetbal-wereld geregeld moeten worden. Zo is in het landelijke Beleidskader Bestrijding Voetbal-vandalisme en –Geweld afgesproken dat supportersclubs bij lokale convenanten betrok-ken worden. In de praktijk is dat bij slechts twee van de 37 clubs ook daadwerkelijk het geval. Dat juist de KNVB, die een voorbeeldfunctie heeft naar de clubs ten aanzien van het correct afsluiten van convenanten, op dit punt de afspraken uit het beleidskader negeert en afspraken met de SOVS naast zich neerlegt, wordt niet geaccepteerd. Verder blijven de betrokkenheid van supportersclubs bij wedstrijdoverleg en het terugdringen van het aan-tal verplichte combi’s achter bij de verwachtingen. Deze zaken zullen dan ook mede inzet zijn van de aangekondigde acties.

Laatst bijgewerkt : 26 mrt 2004 - 7:29