Supportersvereniging PSV
Home > Nieuws > PSV stuurt brief naar Burgemeester Edam/Volendam
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

PSV stuurt brief naar Burgemeester Edam/Volendam

Supportersvereniging overweegt nadere stappen

30 mrt 2004 - Door: DvG

PSV heeft naar aanleiding van het opleggen van een verplichte (auto)combi een brief gestuurd naar de Burgemeester van de Gemeente Edam/Volendam met als verzok het besluit te heroverwegen.

Indien de Burgemeester niet op zijn beslissing terugkomt overweegt de Supportersvereniging PSV hierop actie te ondernemen. Een aanvraag voor een demonstratievergunning zal één dezer dagen, voor de zekerheid, dan ook al ingediend gaan worden.

Op woensdag 24 maart 2004 vond in Volendam de voorbespreking plaats voor de Holland Casino eredivisie wedstrijd FC Volendam – PSV welke plaats vindt op zondag 02 mei 2004.

In dat betreffende overleg vernam ik van de Hoofdinspecteur van politie dhr. J. van Dorp dat de supporters van PSV zich dienen te conformeren aan een autocombi regeling (omwisselen op een nader te bepalen locatie voorafgaande aan de wedstrijd). Dit besluit werd als volgt gemotiveerd:


  • op 02 mei is het toeristenseizoen begonnen waardoor veel dagjesmensen zich in Volendam zullen bevinden
  • de politie en gemeente Volendam willen voorkomen dat PSV supporters zich vroegtijdig in Volendam bevinden en hebben derhalve de wedstrijd gegradeerd als categorie B (enig risico).


Overeenkomstig de normale uitgangspunten dient de risicogradatie van wedstrijden in onze perceptie tot stand te komen op basis van concrete signalen in de richting van te verwachten problemen rondom supporters. Indien deze signalen ontbreken, dient de wedstrijd gecategoriseerd te worden als “A"- wedstrijd. Tijdens de bespreking konden geen concrete signalen genoemd worden welke zouden leiden tot de ophoging van de wedstrijd tot “B"-wedstrijd. Er zijn geen signalen dat de PSV- en FC Volendamsupporters elkaar op zullen zoeken voor een confrontatie. Er zijn geen signalen dat PSV supporters zich zullen gaan misdragen en ook in het Voetbalvolgsysteem van de politie (CIV Utrecht) zijn geen termen aanwezig om de wedstrijd zwaarder in de te schalen dan een wedstrijd zonder risico.

Het verbinden van een combiverplichting aan de komst van PSV supporters in dan ook louter gebaseerd op lokale omstandigheden. Op deze wijze worden supporters onevenredig beperkt in hun bewegingsvrijheid. Juist een “bezoekersvriendelijke" gemeente als Volendam zou dit niet moeten willen. Het gedrag van PSV supporters bij uitwedstrijden is voorbeeldig. Het is dan ook niet uit te leggen dat deze groep – die zich gedurende het jaar goed gedragen – onderworpen wordt aan beperkende maatregelen. Indien de lokale omstandigheden hiertoe aanleiding geven is de vraag gerechtigd of het spelen in de Eredivisie wel mogelijk is. Het kan immers niet zo zijn dat er alleen voetbalwedstrijden mogelijk zijn in combinatie met een combiverplichting. Van diverse andere clubs hebben wij vernomen dat de combiregeling inmiddels verworden is tot standaardmaatregel in Volendam. Dit kan niet de bedoeling zijn. De heer Van Dorp deelde in het overleg tevens mede dat PSV supporters – indien volgend seizoen FC Volendam weer in de Eredivisie uitkomt – bij goed gedrag op 02 mei a.s. mogelijk wel vrij vervoer mogelijk is. Deze uitspraak komt bij ons vreemd over, omdat het niet zo kan zijn dat supporters zich in iedere gemeente weer opnieuw moeten bewijzen om in de toekomst meer vrijheden te krijgen.

Benevens deze discussie is het voor PSV niet mogelijk om op 2 mei een passende omwissellocatie te realiseren buiten Volendam. Een locatie in Eindhoven zou de belangen van supporters buiten Eindhoven (en dat zijn er veel) onevenredig aantasten omdat men dan eerst in zuidelijke richting moet reizen om vervolgens naar Noord Holland te gaan. Een substantieel deel van de PSV supporters komen uit het Noorden en Oosten van het land. Een goede (en veilige) omwissellocatie in Breukelen is niet voorhanden en de regio Amsterdam is natuurlijk al helemaal geen optie. Ajax speelt die dag in Zwolle. Zodra PSV een omwissellocatie gaat communiceren in de regio Asterdam zal dat in potentie direct een onveilige situatie opleveren. Zo ontstaat een situatie waarbinnen PSV zich niet kan bewegen. Wij kunnen ook niet voor een andere politieregio beslissen dat er binnen die bepaalde regio een concentratie van supporters plaats gaat vinden om om te wisselen.

Ik stel u derhalve voor:


  • dat de regeling alsnog omgezet wordt naar vrij vervoer
  • dat PSV zich – zoals iedere wedstrijd – maximaal inspant om de supportersbegeleiding goed in te richten
  • dat PSV op de wedstrijddag al vroeg voldoende stewards in de gemeente Volendam terplaatse heeft
  • de verkoop voor PSV supporters uitsluitend als “voorverkoop" ingericht wordt, zodat op voorhand duidelijk is hoeveel supporters richting Volendam komen.


Gezien de huidige stand in de Eredivisie is het meer dan waarschijnlijk dat de competitie op mei reeds beslist is. De verwachting is dan ook niet dat er 1100 supporters van PSV richting Volendam gaan. Dat zal beduidend minder zijn. In het knelpuntenformulier voor dit seizoen is de wedstrijd FC Volendam – PSV eerder ingeschaald op een wedstrijd zonder risico. De komst van toeristen zal op het moment van opmaken van het formulier al duidelijk geweest zijn. Het handelt hier dus niet om “nieuwe feiten".

Uiteindelijk heeft PSV hetzelfde doel als FC Volendam en haar ketenpartners. Wij zullen ons derhalve maximaal inspannen om de veiligheid te waarborgen en supporters te begeleiden. PSV supporters staan niet bekend als probleemsupporters. Zij verdienen dan ook een vrij regime. Wij zijn bang dat – indien er beperkende maatregelen opgelegd worden – supporters van PSV massaal kaarten gaan kopen op andere vakken, zodat uiteindelijk alle partijen verstoken zijn van de juiste informatie en er onnodige druk op de wedstrijd zal komen.

In afwachting van uw, hopelijk spoedige, reactie verblijf ik namens PSV met de meeste hoogachting en vriendelijke groet,

F. Wijnveld
Manager Veiligheidszaken
PSV

Laatst bijgewerkt : 30 mrt 2004 - 20:26