Supportersvereniging PSV
Home > Nieuws > Brief 15 juli 2005 van PSV aan de gemeente Almelo
Een echte FAN is LID!

Nog geen lid?
Meld je nu dan aan!

Brief 15 juli 2005 van PSV aan de gemeente Almelo

24 jul 2005 - Door: DvG

Inmiddels hebben wij van PSV toestemming gehad om de brief die zij verzonden aan de burgemeester van Almelo te publiceren. De brief is al verzonden op 15 juli jongstleden.


Hoogedelachtbare heer,

Allereerst wil ik U als Burgemeester van Almelo namens PSV feliciteren met het feit dat Heracles Almelo komend seizoen uitkomt in de hoogste betaald voetbal divisie van Nederland. Vertegenwoordiging in de Eredivisie zal voor Almelo een bijzondere uitstraling hebben en dus goed zijn voor de gemeente.

PSV heeft het voorrecht om als eerste Eredivisieclub komend seizoen op bezoek te mogen komen in Almelo. Hiertoe is inmiddels een veiligheidsvooroverleg gevoerd tussen beide clubs, supportersvertegenwoordigingen en lokale autoriteiten. Dit overleg heeft plaats gevonden op 12 juli jl.

Als Manager Veiligheidszaken van PSV heb ik de verantwoordelijkheid om steeds weer te toetsen of opgelegde maatregelen voor PSV supporters recht doen aan geldende regelgeving en afspraken. Dit vanuit het streven om onnodige onrust en acties te voorkomen. Vanuit het veiligheidsvooroverleg heb ik begrepen dat de lokale driehoek van Almelo als verplichte vervoersmaatregel voor PSV supporters een zogenaamde “buscombi" heeft opgelegd.

Ik wil u in dit verband wijzen op het navolgende:


  • Binnen het Beleidskader Bestrijding Voetbalvandalisme (mede ondertekend door de Burgemeester van speelsteden) is vastgesteld dat voor iedere wedstrijd “maatwerk" geleverd dient te worden om de supporters niet onevenredig te belasten met allerlei beperkingen/maatregelen.
  • Deze beleidslijn is een voortvloeisel uit de aanbevelingen van de Commissie Stekelburg.
  • Indien er een combiverplichting opgelegd wordt dient deze gebaseerd te zijn op informatie welke rechtvaardigt dat de opgelegde maatregel nodig is (bijvoorbeeld vanuit de wetenschap dat beide supportersgroepen bijzonder rivaliserend zijn)
  • Combiverplichtingen – zoals de voorbije jaren al meermaals uitgesproken – mogen geen “oplossing zijn voor infrastructurele beperkingen"


In genoemd veiligheidsvooroverleg is door de politie Almelo uitgesproken dat:

  • voor PSV supporters een verplichte buscombi geldt voor de wedstrijd Heracles Almelo – PSV op 13 augustus 2005;
  • dat de buscombi niet opgelegd wordt vanwege bestaande informatie inzake openbare orde problematiek;
  • maar dat de combiverplichting opgelegd wordt vanwege het feit dat de periferie van het stadion van Heracles Almelo niet voorziet in voldoende parkeerruimte voor PSV supporters en er voor “zekerheid" gekozen wordt;
  • dat de combiverplichting sowieso opgelegd was aan de bezoekende club, ook als dat niet PSV was geweest! Er wordt – zo is gezegd door de olitievertegenwoordiger in kwestie – gekozen voor maximale zekerheid komend seizoen.


Ik kan- en moet gezien vorenstaande niet anders dan constateren dat de combiverplichting op oneigenlijke gronden is opgelegd en de lokale driehoek van Almelo handelt in strijd met de inhoud van het Beleidskader Bestrijding Voetbalvandalisme en/of andere geldende afspraken / regelgeving.

Mocht het zo zijn dat de periferie van het stadion van Heracles Almelo niet voorziet in afdoende parkeerruimte / infrastructurele voorzieningen om op behoorlijke wijze supporters van de bezoekende club te ontvangen, dan dient de vraag zich aan of de club c.q. het stadion wel “klaar" is voor de Eredivisie. Het hoogste niveau in Nederland brengt immers met zich dat er meer bezoekers bij wedstrijden zullen zijn. Het kan niet zo zijn dat iedere Betaald Voetbal Organisatie welke speelt in het stadion van Heracles Almelo haar supporters per buscombi moet aanvoeren. Het kan ook niet zo zijn dat de lokale driehoek van Almelo gedurende het hele seizoen combiverplichtingen op gaat leggen om “voor maximale zekerheid" te kiezen. Hiermee worden supporters gestraft (extra kosten, extra reisbewegingen voorafgaande- en na de wedstrijd om bij de bussen te komen etc.) terwijl er geen concrete aanleiding voor bestaat. Ook bestaat het risico dat andere speelsteden deze insteek overnemen voor de supporters van Heracles zodat ook zij het gehele seizoen per bus of trein de uitwedstrijden van hun club moeten bezoeken.

Ik verzoek u derhalve om op zeer korte termijn (gezien het feit dat de kaartverkoop begin augustus van start moet gaan):

  • om alsnog voor PSV supporters vrij vervoer te accorderen (immers er is geen enkele aanleiding om een combiverplichting op te leggen)
  • om voor komend seizoen ook voor de andere clubs een oplossing te faciliteren welke recht doet aan de werkelijke inschatting van het risico zodat er een lokaal beleid is wat overeen komt met de rest van de Nederlandse speelsteden (maatwerk)

Gezien het feit dat de inhoud van het veiligheidsvooroverleg daadwerkelijk sterk afweek van het geldend beleid, de PSV supporters onevenredig getroffen dreigen te worden en dit de tendens in Almelo (zo wij mochten vernemen) zal gaan worden voor komend seizoen verzend ik deze brief in afschrift aan de KNVB, de SOVS, de Supportersvereniging PSV alsmede PSV Fans United in het vertrouwen dat U spoedig blijk zal geven van het opvolgen van het landelijk beleid.

Met de meeste hoogachting en in afwachting van uw – hopelijk spoedige - reactie, verblijf ik inmiddels met vriendelijke groet,

F. Wijnveld
Manager Veiligheidszaken
PSVMede naar aanleiding van bovenstaande heeft de Supportersvereniging PSV besloten stappen te ondernemen richting de gemeente Almelo en de burgemeester van die stad in het bijzonder.

Laatst bijgewerkt : 24 jul 2005 - 10:33