Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Toelichting stewardkosten bij uitwedstrijden

Toelichting stewardkosten bij uitwedstrijden

Naar aanleiding van vragen in de Algemene Ledenvergadering

15 dec 2006 - Door: DvG

De Supportersvereniging PSV en PSV hebben naar aanleiding van vragen in de Algemene Ledenvergadering van de Supportersvereniging PSV d.d. 27 november 2006 overleg gevoerd over de veiligheidstoeslag op kaarten voor uitwedstrijden van PSV. In aanwezigheid van PSV voorzitter Frits Schuitema en Manager Veiligheidszaken Frank Wijnveld werd de aanleiding voor de kosten toegelicht en ingegaan op de kosten zelf. Hierbij is gebleken dat in het gevoerde model de inkomsten bijna de kosten voor organisatie dekken. PSV stelt zich op het standpunt dat de “gebruikers" van de service / veiligheidszorg bij uitwedstrijden ook hieraan een bijdrage moeten leveren middels de toeslag op de kaarten. Dit gebeurt overigens bij veel clubs in Nederland en Europa. Door in gemeenschappelijkheid met de Supportersvereniging PSV op transparante wijze de kosten en inkomsten te bezien is er ook duidelijkheid verschaft over het gebruik van de inkomsten. De Supportersvereniging PSV heeft geconstateerd dat op seizoenbasis de kosten voor organisatie van zorg bij uitwedstrijden bijna gedekt werden door de inkomsten als het gaat om afgelopen seizoen. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat kostendekking niet gehaald zou zijn indien er geen bekerfinale gespeeld zou zijn. Door het aanbod van de Supportersvereniging PSV om iedereen (lid of geen lid) te vervoeren voor € 10,= naar “De Kuip" reisden vele supporters af en kwamen er dus relatief veel inkomsten (toeslag) binnen. Zonder deze bekerfinale zou het idee van kostendekking niet gehaald zijn door PSV. De Supportersvereniging PSV heeft – nu het gesprek plaatsgevonden heeft – zeker niet het idee dat er een onevenredige belasting bij de supporters gelegd wordt. Ook stelt de Supportersvereniging PSV zich op het standpunt dat zij graag vast wil houden aan de veiligheidszorg zoals dat te doen gebruikelijk is bij PSV. Wij zijn immers nationaal en internationaal bekend om ons goed gedrag en onze goede organisatie rondom wedstrijden! In het geval van de uitwedstrijd bij Liverpool FC was de inschatting vooraf dat er meer stewards mee zouden reizen naar Engeland. De Engelse wetgeving en organisatie stonden echter in de weg aan volledige uitvoer van hetgeen PSV gewoon is te doen zodat er uiteindelijk minder stewards meegereisd zijn. Het overschot aan inkomsten zal door PSV – zoals dat in het verleden ook al gebeurde - verrekend worden met de aankomende Europese uitwedstrijd als korting op de verkoopprijs / toeslag. Ook hierover houden PSV en de Supportersvereniging PSV op een transparante wijze contact. Wij hopen hiermee antwoord gegeven te hebben op de vraag welke tijdens de Algemene Ledenvergadering gesteld werd.

Namens het bestuur van de Supportersvereniging PSV,

Ger van Os
Voorzitter

Laatst bijgewerkt : 15 dec 2006 - 8:06