Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > De balans na een bewogen seizoen, met vertrouwen vooruitzien!

De balans na een bewogen seizoen, met vertrouwen vooruitzien!

Forumavond 2 juli 2008

11 jun 2008 - Door: RB

Op 2 juli aanstaande zal de Supportersvereniging PSV een forumavond met de directie van PSV organiseren. Deze avond zal aanvangen om 20.00 uur en zal worden gehouden in ons Supportershome.

Reden hiervoor is de onrustige periode die PSV heeft door moeten maken de afgelopen maanden en de vragen en reacties die bij ons zijn binnengekomen.

In bepaalde persberichten werd de suggestie gewekt dat de supportersvereniging ondubbelzinnig een steunverklaring voor de algemeen directeur had uitgesproken. Dit is onjuist, net als in het prille verleden, zie de desbetreffende artikelen in ons blad over de trainerswissel, Aissati en Perez, zullen wij de directie kritisch blijven volgen.

Echter, wij zijn van mening dat wat er afgelopen seizoen is gebeurd niet het vertrek van de algemeen directeur rechtvaardigt, waartoe werd opgeroepen. Het ingezette beleid verdient vooralsnog onze steun. Wij hebben echter begrip voor de onduidelijkheid die er heerst en zullen er naar streven om licht in de duisternis te bewerkstelligen. Het lijkt ons daarom ook verstandig om de eerst verantwoordelijken vanuit PSV (de directie) de gelegenheid te bieden om zich nader te verklaren.

Bovenstaande was voor een reden om een forumavond te plannen voor onze leden waarin door de directie van PSV o.a. een terugblik op de gang van zaken in het afgelopen seizoen zal worden gegeven en vooruit wordt gekeken naar het nieuwe seizoen. Deze bijeenkomst hebben wij op 2 juli aanstaande kunnen plannen en hopen dat na deze avond de de nodige vragen beantwoord zullen zijn.

Leden van de Supportersvereniging PSV hebben op vertoon van hun clubcard toegang tot deze forumavond.

Wij hopen op een grote opkomst!

Bestuur Supportersvereniging PSV

Laatst bijgewerkt : 11 jun 2008 - 20:39