Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Herstructureringsplan PSV wordt duidelijk

Herstructureringsplan PSV wordt duidelijk

Gemeente Eindhoven en Philips spelen belangrijke rol

25 mei 2011 - Door: ST

Om PSV weer structureel financieel gezond te maken, is gewerkt aan een omvangrijk pakket van maatregelen. Dit pakket omvat zowel een structurele aanpassing van de verliessituatie als een substantiële financiële injectie om de liquiditeit en het vermogen op een gezond niveau te brengen.

Om het jaarlijks verlies van circa € 20 miljoen terug te dringen, zijn maatregelen getroffen die de inkomsten met circa € 10 miljoen moeten verhogen en de uitgaven met € 10 miljoen verlagen.

Een belangrijke doelstelling bij het verhogen van de inkomsten, was de uitdaging jaarlijks € 5 miljoen extra uit sponsorinkomsten te genereren. Dit is inmiddels afgerond.

Ook de kostenreductie van € 10 miljoen is in kaart gebracht en zal geďmplementeerd worden. € 4 Miljoen wordt bespaard op spelersuitgaven, € 2 miljoen op financiering en overige kosten en € 4 miljoen door wijzigingen in de organisatie. Voor dat laatste deel heeft PSV met McKinsey een plan opgesteld dat voorziet in € 3.7 miljoen kostenreductie en een aantal opbrengstverhogende maatregelen. Hierbij wordt het aantal arbeidsplaatsen met 14 verminderd, hetgeen zo maximaal mogelijk via natuurlijk verloop en aflopende contracten zal gebeuren.
Om de balans te versterken, zijn voor € 75 miljoen nieuwe liquiditeiten aangetrokken en zal het Eigen Vermogen met circa € 65 miljoen versterkt worden.

Onderdeel is een verkoop van gronden aan Gemeente Eindhoven voor € 48,4 miljoen onder behoud van erfpacht. De samenwerking wordt in een aparte persmededeling van de Gemeente Eindhoven toegelicht.

Daarnaast heeft Philips zich als onderdeel van het herstructureringsplan bereid verklaard, om onder passende voorwaarden, een lening van circa 20 miljoen te verstrekken en onderstreept hiermee, als founder van de club, haar betrokkenheid bij PSV. Met de financiële versterking van het sponsorcontract met Philips vormt dit een structurele bijdrage aan het herstel van PSV.

Naast Philips en de Gemeente Eindhoven is een aantal regionale ondernemers bereid gevonden geld te investeren in PSV. Door middel van deze inbreng zal het vermogen van PSV met circa € 10 miljoen versterkt worden voor een periode tussen de 5 en 8 jaar.

Volgens Tiny Sanders, Algemeen Directeur van PSV, is nu een gezond fundament gelegd om verder te bouwen aan sportieve successen. Een blijvende begrotingsdiscipline moet borgen dat de inspanning eenmalig is en blijft.

Laatst bijgewerkt : 1 jun 2011 - 7:31