Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Gênante discussie over deal gemeente met PSV

Gênante discussie over deal gemeente met PSV

Ingezonden brief Eindhovens Dagblad

3 jun 2011 - Door: DvG

Namens de Supportersvereniging PSV heeft voorzitter Rob van den Akker vandaag in het Eindhovens Dagblad een ingezonden brief staan.

Hieronder de brief zoals deze naar de krant verzonden is.Het is bijna gênant, de discussie die losgebarsten is over de steun aan PSV. Als zelfs de voorzitter van een gemeentefractie (Ouderenappel Eindhoven) op een emotionele wijze en dus niet inhoudelijk reageert, tenenkrommend. Natuurlijk is het, ook vanuit supporters, terecht dat de gevoelens over duurbetaalde voetballers waarvan hun werkgever gesteund moet worden, naar buiten komen. Natuurlijk is het terecht dat de rol van de overheid in onze maatschappij punt van discussie is, graag zelfs. Echter in deze kwestie hebben heel veel mensen toch een heel selectief geheugen. En regeert de emotie en niet de inhoud van een voorstel. PSV krijgt niets, geen subsidie, geen renteloze lening. PSV gebruikt haar bezittingen (grond) om die te gelde te maken, met hulp van de gemeente en niet van een bank. Dit omdat de gemeente, zoals ook wethouder Depla heeft vermeld, geen hoog winstoogmerk voor ogen heeft als overheid. Daardoor blijft de rente door PSV te betalen aan de gemeente voldoende (iets hoger dan haar eigen rentelasten) en voor PSV lager dan bij een commerciële bank. Ik hoor of lees niemand iets zeggen over een alternatief van dit voorstel.
Dus laten we het eens omdraaien. De gemeenteraad steunt het voorstel van B&W NIET. Wat gebeurt er dan? Krijgen andere projecten in de stad meer geld? Neen. Ontstaat er ruimte op de begroting? Neen. Er is dan helemaal geen 48 miljoen ter beschikking voor andere doelen, er is dan immers geen onderpand. De club gaat failliet of zal tien stappen terug moeten doen. Weg topclub. Weg plezier voor tienduizenden burgers. Weg extra bijdrage in de locale economie (volgens onderzoek ruim 120 miljoen per jaar). En er komt niets voor in de plaats. Ja, er komen werklozen bij, direct en indirect, de belastingopbrengsten dalen drastisch en de winkels/hotels/restaurants in en rond de stad krijgen het een stuk rustiger. De overheid levert financieel in en zal meer uit moeten geven. Over het wegvallen van een trots van onze inwoners, met een bewezen uitwerking op de kracht van een regio, nog maar te zwijgen.
Ik kan zeker respect opbrengen voor diegenen die iedere vorm van steun aan een betaald voetbal organisatie moreel verwerpelijk vinden. Bij dit soort principiële standpunten horen echter consequenties zoals hierboven beschreven. Het is dan erg flauw om die niet te noemen maar te reppen over bezuinigingen op cultuur, de bibliotheek, armoedebeleid, ouderenbeleid enzovoorts. Die hebben niets te maken met wat hier speelt en worden op langere termijn eerder de dupe van een teloorgang van PSV dan andersom. Het getuigt niet van durf van tegenstanders om de tol die onze regio wellicht moet betalen om een principieel/emotioneel standpunt in te nemen, niet te benoemen. Dat is populistische politiek.
Het voorstel van B&W is een gouden vondst en is investeren in de toekomst van deze regio. Het betaalt zichzelf dubbel en dwars terug. Het zijn juist dit soort besluiten die zorgen dat op termijn vele sociale, culturele projecten en maatschappelijke uitdagingen betaalbaar voor de overheid blijven. Het toetsen of de risico’s voldoende zijn afgedekt is zinvol en terecht. Veel andere argumenten tegen lijken te zijn ingegeven door frustraties, haat tegen voetbal , gebrekkige informatie of zelfs goedkoop zieltje winnen. Het zou de tegenstanders sieren iets genuanceerder de discussie te voeren, zodat de lezers niet steeds weer eenzijdig en beperkt geïnformeerd worden.
Heb jij de petitie Gemeenteraad: kies voor de stad Eindhoven en voor PSV al ondertekend? Nu doen! en vraag andere PSV fans om deze petitie te ondertekenen.


Laatst bijgewerkt : 3 jun 2011 - 9:33