Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > PSV en Philips met Rob Baan partner van All Indian Football Federation

PSV en Philips met Rob Baan partner van All Indian Football Federation

11 okt 2011 - Door: ST

In het Philips Stadion is dinsdag bekendgemaakt dat Rob Baan aan het werk gaat als technisch directeur voor de All Indian Football Federation (AIFF), in samenwerking met PSV en Philips.

De eerste verkennende gesprekken tussen AIFF secretaris-generaal Kushal Das en Orange Sports Forum (OSF), dat heeft bemiddeld bij de totstandkoming van het partnerschap, vonden begin van dit jaar plaats. In juni is een formeel verzoek van Indiase zijde aan OSF gedaan om Nederlandse „knowhow‟ te bundelen ter ondersteuning van de opbouw van het voetbal in India. Rob Baan gaat daar een belangrijke rol in spelen. Hij zal de eerste zes maanden verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een Voetbal Masterplan. Eerder deed hij dat al voor de Australische voetbalbond. Ook PSV en hoofdsponsor Philips zullen deel uitmaken van het Nederlandse consortium, dat per 1 november haar werk zal beginnen.

Kushal Das, Secretaris-Generaal van de AIFF:
“We zijn erg blij met de komst van Rob Baan naar India en het Nederlandse partnerschap. Rob Baan zal de komende twee jaar elke maand minimaal veertien dagen in India verblijven en verantwoordelijk worden voor een structurele verbetering en professionalisering van het voetbal in India. Naast vier regionale voetbalcentra, die zullen worden ondersteund door de FIFA, zal de focus vanuit Nederland met name liggen op de realisatie van de AIFF Elite Academy in Calcutta. Rob Baan zal nauw samenwerken met PSV en Philips om tot een optimale opzet en vormgeving van deze Elite Academy te komen. In de komende jaren hopen we stappen te kunnen maken op de FIFA-ranking en het niveau van de nationale teams op alle terreinen te kunnen verbeteren."

Tiny Sanders, Algemeen directeur PSV:
“We zijn ervan overtuigd dat het partnership een goede basis biedt voor een structurele verbetering van het voetbal in India. De geplande AIFF Elite Academy zal voor de Indiase talenten een inspirerende omgeving moeten vormen, waar de basis gelegd kan worden voor de successen van morgen. Als PSV zijn we verheugd een belangrijke rol te kunnen spelen in het opstellen van het Masterplan en waarschijnlijk ook daarna. Dit is in lijn is met de strategie om onze hoofdsponsor Philips in nieuwe markten sportief en commercieel te ondersteunen. Ik ben ervan overtuigd dat het te ontwikkelen Masterplan ook voor andere Nederlandse bedrijven prachtige kansen zal bieden, niet in de laatste plaats voor onze eigen sponsors."

Rob Baan, aanstaand technisch directeur AIFF:
“Geweldig dat ik mijn jarenlange ervaring in de voetbalwereld nu kan overbrengen naar India. Recent onderzoek toont aan dat voetbal in dat land één van de sporten is met het grootste groeipotentieel. Met zijn reusachtige bevolking van 1,2 miljard mensen en rijke historie en cultuur is India een slapende reus. De komende twee jaar ga ik met ondersteuning van PSV en de Indiase Voetbalbond aan de slag om het Indiase voetbal naar een hoger plan te tillen. Het is mijn taak om de juiste voorwaarden te scheppen, geënt op de Nederlandse school maar met een duidelijke Indiase signatuur. Ik ben er klaar voor om deze uitdaging met beide handen aan te grijpen en ben ik de heer Das en zijn voorzitter de heer Patel erkentelijk voor hun vertrouwen in mij en het Nederlandse voetbal."

Camil Smeulders, managing director SportBizz en lead partner OSF Indian Football Consortium:
“De laatste maanden heeft SportBizz als lead partner voor het Orange Sports Forum consortium intensief gewerkt aan het zoeken naar en bereiken van de juiste structuur van samenwerking. Ik ben van mening dat we die vandaag bereikt hebben. Met onze partner in India Walnut Sports and Media en de support van de Nederlandse Ambassade in New Delhi zullen we de komende jaren trachten het gedachtegoed van de Nederlandse voetbalschool naar India over te brengen. Daarom ook zijn we er trots op dat we partijen van het kaliber PSV, Philips en Rob Baan hebben kunnen overtuigen van de grote potentie van India als toekomstige voetbalmogendheid."

Laatst bijgewerkt : 11 okt 2011 - 16:21