Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > Ruim 15 miljoen verlies voor PSV

Ruim 15 miljoen verlies voor PSV

1 nov 2011 - Door: ST

Vanmorgen maakte PSV de cijfers bekend over het boekjaar 2010-2011.

Verlies- en winstrekening
De omzet nam in het verslagjaar toe van € 51.8 miljoen naar € 55.1 miljoen, met name door extra opbrengsten uit Europees voetbal, door het bereiken van de kwartfinale, en hogere sponsor- en overige inkomsten. Het netto resultaat bedraagt € 15.5 miljoen negatief (vorig jaar € 17.5 miljoen negatief). Het resultaat is beter dan het verwachte verlies van circa € 20.0 miljoen door de eerder genoemde extra opbrengsten en door een grote belastingbate (€ 7.4 miljoen) die gerealiseerd werd door de boekwinst op de verkoop van de grond. De boekwinst zelf wordt pas verwerkt in het boekjaar 2011-2012. Tegenover deze positieve effecten staan negatieve afwijkingen als gevolg van bijzondere afwaarderingen van spelers (€ 2.8 miljoen) en een stijging van de rentelasten als gevolg van een opgenomen verplichting (€ 4.3 miljoen) inzake een rentederivaat welke in juli 2011 is afbetaald als onderdeel van de financiële herstructurering.

Balans
De succesvolle financiële herstructurering van PSV heeft plaatsgevonden vlak na de afsluiting van het boekjaar 2010-2011. Om toch een correct beeld te geven van de huidige situatie is een p.m. Balans opgesteld waar de effecten van de herstructurering in verwerkt zijn. In deze p.m. Balans bedraagt het groepsvermogen € 38.9 miljoen (tegenover € 4.2 miljoen negatief zonder verwerking van de herstructurering). Het garantievermogen bedraagt inclusief herstructurering € 70,4 miljoen (48% van het balanstotaal).

Verwachting
PSV verwacht de komende jaren een sterke verbetering van het resultaat door hogere opbrengsten en lagere kosten. In het boekjaar 2011-2012 moet het negatieve resultaat voor belastingen met minstens 50% teruggebracht zijn met verdere verbeteringen van de rentabiliteit in daaropvolgende jaren.
Door de succesvolle financiële herstructurering zijn ook de solvabiliteit en de liquiditeit voldoende voor een gezonde basis voor verdere sportieve successen

Een volledige versie (PDF-bestand) komt op http://www.psv.nl/jaarverslag te staan.

Laatst bijgewerkt : 1 nov 2011 - 11:14