Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Nieuws > PSV Klankbord over staan- en zitten beleid

PSV Klankbord over staan- en zitten beleid

29 jan 2016 - Door: DvG

Afgelopen maandag (25 januari) hebben een aantal supporters en Supportersvereniging weer gesproken met Toon Gerbrands en ditmaal ook met manager wedstrijdzaken Ron Verkerk. Onderwerp van gesprek was het staan- en zittenbeleid in het algemeen en eventuele investeringen door de club om dit beter te faciliteren.

Plannen staantribune nieuw leven ingeblazen
In 2012 zijn supporters in het Klankbord bezig geweest met een onderzoek naar de haalbaarheid van een staantribune. Er was een concept plan van aanpak gemaakt en bij PSV aangeboden met de vraag of we samen verder onderzoek konden doen naar de haalbaarheid hiervan en eventueel andere aanpassingen. Dit concept is toen besproken met afdeling Veiligheid en Technische Dienst van PSV. Een uitkomst van het onderzoek was dat de huidige hoofddraagconstructie van de Oosttribune niet voldoet aan het huidige voorgeschreven veiligheidsniveau om de capaciteit van de bestaand tribune te verhogen. Helaas heeft verder onderzoek naar andere mogelijkheden niet meer plaatsgevonden. Het onderwerp heeft echter wel al die tijd op de agenda van PSV Klankbord gestaan.

In recente gesprekken met de directie van PSV is dit ook weer aangehaald. Mede door de discussie rondom het staan/zitten op de vakken S, T en U die vorig seizoen heeft plaatsgevonden en ook dit seizoen weer onderwerp van gesprek is. De vakken die PSV momenteel "officieel" heeft aangewezen om te staan zijn vak U (1e ring Noordtribune) en de vakken V, W, X, Y en Z (1e ring Oosttribune). Er zal bijvoorbeeld ook gekeken moeten worden of de huidige capaciteit van de vakken waar kan worden gestaan aansluit bij de behoefte onder de supporters. De uitslag van de enquête die supporters van vak S en T hebben gehouden geven hier al een eerste aanzet toe.

Investering in faciliteiten voor supporters
Supporters zijn belangrijk voor de club. Dit hebben we onlangs nog eens aangetoond bij de wedstrijden in de Champions League. Toon Gebrands heeft aangegeven graag iets voor de supporters te willen doen. PSV bekijkt daarom ook of en hoe het een deel van de extra inkomsten die zijn verdiend met het behalen van de tweede ronde kunnen worden geïnvesteerd in het stadion en daarmee ook in (betere) faciliteiten voor supporters. Voor wat betreft het faciliteren van supporters die willen staan worden momenteel verschillende opties onderzocht, onder andere die door supporters via PSV Klankbord bij de club zijn aangeboden. De veiligheid voor supporters is voor PSV een belangrijk gegeven bij de keuze die wordt gemaakt.

Belangrijk is vooral dat er een gedegen en structurele oplossing komt, zodat zoveel mogelijk wordt voldaan aan de behoefte onder de supporters die willen staan én voor supporters die graag willen zitten. Tevens is de communicatie naar supporters over de ontwikkelingen belangrijk. We zullen PSV blijven adviseren en helpen dit zo goed mogelijk te doen.

Agendapunten volgende overleg
Een volgend gesprek met de directie zal over enkele weken plaatsvinden. Daarin zullen we verder praten over de oplossingen en andere zaken die hierbij komen, zoals de verkoop van seizoenkaarten, prijzen, aanpassingen aan het kaartverkoopsysteem, doorstroming van andere tribunes naar de staantribune(s), indeling van de vakken, aankleding van de tribune(s), etc.

Er zijn de afgelopen jaren in verschillende Klankbordoverleggen veel ideeën opgedaan en belangrijke verbeterpunten benoemd. In volgende overleggen zullen dus ook andere onderwerpen op de agenda komen. Welke onderwerpen dat zijn zullen we te zijner tijd bekend maken.

Heb jij als PSV-supporter ook ideeën of verbetersuggesties mail ze dan naar info@psvklankbord.nl of vul het formulier in op Laatst bijgewerkt : 29 jan 2016 - 12:31