Supportersvereniging PSV
Een echte fan is lid!
English
Home > Supportersvereniging PSV > Wijzigingsformulier

Wijzigingsformulier

Via dit formulier kun je het nieuwe IBAN aan ons doorgeven.

IBAN incasso
Lidnummer: 
 (op achterzijde Supporters Club Card, begint met 4 of 9)

Betalingsgegevens 
IBAN incasso: 
Naam rekeninghouder: 
BIC*: 
 * Uitsluitend invullen bij buitenlandse Europese rekening

Ondertekening 
Naam: 
Geboortedatum: 
Kenmerk machtiging**: 
 ** Vul hier je lidnummer nog een keer in
Datum ondertekening:16 september 2021 

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Supportersvereniging PSV om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Supportersvereniging PSV. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na je afschrijving contact op met jouw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden